Hyväksytystä tarjouksesta muodostetaan Kohossa sopimus. Tässä ohjeessa käydään läpi, miten se tapahtuu. Aloita avaamalla tarjous esikatseluikkunaan ja paina "Hyväksy" - painiketta. Koho avaa uuden ikkunan, jossa tarjouksesta luodaan sopimus. 


Tuotteet -kohdassa käyttäjä voi vielä määrittää, mitkä tarjouksen tuotteista siirretään sopimukselle. Tarjouksessa on voinut olla rivejä, joita asiakas ei halua tai tarjous on rakennettu siten, että asiakas voi valita useasta palvelukokonaisuudessa yhden itselleen sopivan palvelun tai tuotepaketin.Laskutus -osion asetukset kopioituvat tarjouksesta, mutta kannattaa tässä vaiheessa tarkistaa että kaikki tiedot löytyvät ja ovat oikein. Tarvittaessa laskutusasetuksiin voidaan vielä tehdä muutoksia.


Tarjous tulee olla aina vahvistettu, ennen kuin siitä voidaan luoda sopimus. Taso - valikosta voit valita, miten tarjous on vahvistettu - suullisesti, sähköpostilla tai dokumentin allekirjoituksella. Käyttäjällä on myös mahdollisuus tallentaa vahvistuksesta kertova dokumentti tulevan sopimuksen yhteyteen. Mikäli tarjousta ei vahvisteta, se jää "vahvistamatta" - tilaan, jolloin sopimustiedoston voi tulostaa ja allekirjoituttaa. Tässä tapauksessa sopimus täytyy vielä erikseen käydä vahvistamassa.


Koho luo tarjouksen tietojen pohjalta järjestelmään uuden sopimuksen, kun käyttäjä painaa "Luo sopimus".


Sopimus on nyt luotu Kohoon. 


Mikäli sopimusta ei vielä edellisessä vaiheessa vahvistettu, tulee se tehdä ennen kuin sopimus voidaan aktivoida. Tällöin sopimuksella on "Aktivoi" - painikkeen sijasta "Vahvista".


Sopimuksen vahvistuksessa pääset vielä tarkistamaan asiakas- ja laskutustiedot sekä vahvistuksen tason. Tarvittaessa sopimukselle voi lisätä myös vahvistuksesta kertovan dokumentin.Sopimus täytyy vielä aktivoida sopimuslaskutuksen käynnistämiseksi. Tarkemmin sopimuksen aktivoinnista kerrotaan ohjeessa 5.2.2 Sopimuksen laskutuksen aktivoiminen ja laskukaudet-välilehti.