Tuntikirjausten seuranta ja liukumasaldot


Työntekijöiden tekemien tuntikirjausten seurantaa ja työntekijäkohtaisia liukumia pääsee tarkastelemaan pääkäyttäjän hallinta -puolella. Valitse "Raportit" -välilehdeltä kohta "Liukuma: tunnit". Jotta myös liukumia voidaan tarkastella, tulee työntekijäkohtaiset tuntikirjaustavoitteet olla määritettynä Kohoon. Lue lisää työntekijäkohtaisten tuntikirjaustavoitteiden laatimisesta tästä ohjeesta: 3.7.2 Tuntitavoitteiden laatiminen, muokkaaminen ja poistaminen (Tuntikirjaustavoite).


Liukuma: tunnit

Raportin avulla voidaan seurata työntekijöiden tekemiä tuntikirjauksia sekä liukumien kertymistä, jos työntekijöiden työaikatavoitteet on kohdistettu päivän aikana kirjattaviin tunteihin (ei Työpäiväkellon mittaamalle ajalle).


Yrityksen kaikkien käyttäjien kokonaistilanne:

Raportin ylälaidasta "Excel" -otsikon vierestä pääkäyttäjä pystyy lataamaan kaikkien työntekijöiden kokonaistilanteen excel -tiedostona tai muutosraportin (paljonko liukuma on muuttunut edelliseen kuukauteen verrattuna).
Yksittäisen työntekijän liukumadata:

Valitse haluttu työntekijä pääotsikon alla olevasta kentästä. Raportti näyttää ruudun yläosassa työntekijän kaikki tehdyt tunnit, liukuman kuluvana kalenterivuonna sekä kumulatiivisen kokonaisliukuman (suluissa oleva luku). Kumulatiivinen kokonaisliukuma sisältää siirretyt liukumasaldot edellisiltä vuosilta.


Ikkunan keskiosa näyttää miten tunnit ja liukuma on kertynyt kuukausitasolla ja klikkaamalla jotakin kuukautta, päästään näkemään ko. kuukauden näkymä viikko- ja päivätasolla.


Saldoluvun näyttäessä vihreää on työntekijä tehnyt tuntitavoitetta vastaavan tai suuremman määrän tunteja kyseiselle päivälle. Punainen luku indikoi miinussaldoa ja vihreät luvut kertovat positiivisen saldon kertymisestä. Pieni vihreä luku saldoluvun vieressä kertoo tehtyjen eli kertymätuntien määrän ko. päivänä ja pieni punainen luku näyttää työnantajan määrittämän työaikatavoitteen tuntimäärän. Pieni harmaa luku saldoluvun alapuolella kertoo kumulatiivisen liukumakertymän kyseisenä päivänä.


 

Näkymän oikeassa yläkulmassa on näkyvillä "Korjaa tunteja" -painike. Painikkeen avulla voidaan tehdä saldokorjausmerkintöjä (joko positiivisia tai negatiivisia) alasvetovalikon avulla määritetyn käyttäjän työaikaraportointiin. Liukumakorjauksia tehtäessä tällä tavalla tarvitsee vain määritellä päivämäärä johon korjaus kohdistuu, sisäinen tehtävä (yleensä erillinen liukumakorjaus-tehtävä) ja korjattavien tuntien määrä.


Tuntikirjausten korjaaminen ”Liukuma: tunnit” -raportin kautta

Pääkäyttäjä pääsee tekemään tehtyihin tuntikirjauksiin muutoksia klikkaamalla jonkin tietyn päivän kohdalla olevaa merkintää. Tällöin pääkäyttäjä näkee, mistä kaikista vuoroista päivän tunnit koostuvat. Ylävalikon välilehdiltä voidaan myös tarkastella kirjattuja tunteja asiakkaittain, tehtävittäin tai ryhmiteltynä tuntikirjaustyyppien mukaan (laskutettavat vs sisäiset tunnit). 


Tuntikirjauslistauksessa klikkaamalla halutun rivin kohdalta päästään muokkaamaan työntekijän tekemän tuntikirjauksen kaikkia tietoja.
Tee muutokset ja paina "Tallenna". Pääset takaisin listauksen painamalla "Edellinen" - painiketta.
Tarkemmin tuntikirjausten korjaamisesta kerrotaan ohjeessa 3.8.4 Laskutettavien tuntikirjausten muokkaaminenJos tarvitset lisää tietoa aiheesta, ota yhteyttä Kohon asiakaspalveluun asiakaspalvelu@kohosales.com