Halutessasi lisätä tai muokata useita tuotteita kerralla, helpoin ratkaisu voi olla tuotelistan tuominen Excel - tai CSV - tiedostosta Kohoon. Jos haluat muokata olemassa olevia tuotteita, esimerkiksi hinnan suhteen, aloita menemällä tuoterekisteriin Asetukset => Tuotteet. Paina "Excel" - kuvakkeesta, jolloin Koho vie tuoterekisterin tuotteet exceliin. 


Tee exceliin tarvittavat muokkaukset, esimerkiksi päivitä hintaa. 


Tiedoston tallennuksen jälkeen mene takaisin Kohon tuoterekisteriin Asetukset => Tuotteet. Tällä kertaa paina "Tuo" - painikkeesta.


Tämän jälkeen valitse tuotava tiedosto "Choose file" - painikkeesta ja paina "Esikatsele" - painiketta.


Aseta pystyrivien yhteydet 


Muokkausnäkymässä ensimmäisenä on ”Aseta pystyrivien yhteydet”-otsikolla oleva taulukko, joka on muodostettu lataamastasi tiedostosta. Koho yrittää automaattisesti etsiä vastaavia sarakkeiden nimiä ja täydentää ne vastaamaan avatun tiedoston otsikoita. Jos taulukossa kuitenkin on tyhjiä  tai virheellisesti täydennettyjä otsikoita, valitse alasvetovalikosta pystyriviä vastaava otsikko, jotta tuotetiedot voidaan tuoda virheettömästi Kohoon. HUOM! Et voi muokata taulukon sisältöä tässä näkymässä, vaan se täytyy tehdä ulkoisessa tiedostossa. 


Tuonnin asetukset  

Tuonnin asetuksia voi muokata seuraavin tavoin: 


  • Päivitä tietueet kentän perusteella: Jos tuotavien tuotteiden joukossa on jo olemassa olevassa olevia tuotteita, tällä asetuksella määritetään minkä kentän perusteella Koho yhdistää tuotavat ja olemassa olevat tuotteet ja päivittää tiedot. Suosittelemme käyttämään tuotteen Id:tä. Jos  kaikki tuotavat tuotteet ovat uusia, tämän kentän voi jättää tyhjäksi. 
  • Uudet tietueet: Jos tähän kenttään valitaan ”Ohita”, kaikki tuotteet, joita Koho ei löydä ennestään järjestelmästä ohitetaan, eikä niitä tuoda järjestelmään.  
  • Vanhat tietueet: Jos tähän kenttään valitaan ”Ohita”, kaikki tuotavat tuotteet, jotka Koho jo löytää järjestelmästä ohitetaan, eikä niitä päivitetä. Jos tarkoituksena on päivittää olemassa olevien tuotteiden hintoja, tässä tulee valita "Päivitä".
  • Ohita ylin rivi: Valinnan ollessa päällä taulukon ylin rivi jätetään huomioimatta. Yleensä ylin rivi sisältää otsikoita, jonka takia tämä asetus on oletuksena valittuna. 
  • Ohi rivit, joissa on tyhjiä arvoja: Tämän asetuksen ollessa päällä kaikki ne vaakarivit, jonka jossain pystyrivissä on tyhjiä kenttiä, ohitetaan. Asetusta voidaan hyödyntää esimerkiksi väliotsikoiden ohittamiseen, jos taulukossa sellaisia on.
Esikatselu ja tuonti 

Jotta pääset tuomaan tuotteet Kohoon, avaa ensin esikatselu-näkymä painamalla Esikatsele-painikkeesta. Avautuvassa näkymässä näet onko siirtotiedosto oikean muotoinen sekä tuotavat tuotteet tietoineen. Jos siirtotiedosto on virheellinen, virheet tulee korjata ulkoiseen tiedostoon ja aloittaa sen jälkeen Kohoon tuonti alusta. 


Taulukossa näet ”Tila”-sarakkeesta onko kyseessä uusi tuote vai muokataanko olemassa olevaa tuotetta. Muokattavien tuotteiden kohdalla näet solukohtaisesti mitä muutoksia tuonnin yhteydessä syntyisi. Kun olet tarkistanut tietojen oikeellisuuden, sulje esikatseluikkuna.  


Jos siirtotiedosto oli oikeanmuotoinen, muokkaustilassa tulisi nyt olla näkyvillä ”Tuo”-painike. Klikkaa siitä ja Koho tuo tuotteet järjestelmään. Riippuen tuotavien tuotteiden määrästä, tuonti voi viedä hetken. Älä poistu näkymästä ennen kuin Koho kuittaa, että tuonti on valmis.