Vahvistamatta välilehdellä olevien tuntikirjausrivien rajaaminen


Käyttäjä voi halutessaan rajata "Vahvistamatta" -välilehdellä näkyviä tuntikirjauksia seuraavasti:

  • Aikaväli: Syöttämällä alku- ja päättymispäivämäärän, Koho näyttää ainoastaan ne tuntikirjausrivit, jotka kohdistuvat kyseiselle ajanjaksolle. Viemällä hiiren päivämääräkenttien päälle, avautuu valikko josta voit helposti valita ennalta määriteltyjä ajanjaksoja päivämäärärajaukseen (esim. kuluva kuukausi tai vuoden alusta). Voit myös kytkeä aikavalinnan pois päältä pitämällä hiirtä hetken aikavalinnan päällä ja valitsemalla "Kytke aikavalinta pois" vaihtoehdon.

  • Asiakkaat: Voit rajata näkyviin vain tietylle asiakkaalle tehdyt tuntikirjaukset.
  • Ryhmät: Voit valita esim. pelkät työmääräykset, jolloin muut tuntikirjausrivit piilotetaan.
  • Toimenpiteet: Näkymää voidaan rajata myös tietyn toimenpiteen mukaan, esim. jos käyttäjä haluaa listata kaikki tuntikirjausrivit, jotka sisältävät tietyn toimenpiteen
  • Suoritettu/Kesken rajauksella voidaan antaa lisätarkennus edelliseen toimenpide valintaan, jolloin voidaan esim. saada näkyviin kaikki sellaiset työmääräykset, jossa on "materiaalien vastaanotto" -toimenpide kuitattu suoritetuksi.

HUOM! Muista lopuksi poistaa kaikki tekemäsi valinnat, jotta pääset näkemään kaikki hyväksymättömät tuntikirjauksesi.