Kohossa voidaan kirjata ylös potentiaalisia asiakkuuksia ja myyntijohtolankoja liidien avulla. Liidejä voidaan luoda ja tarkastella Tarjoukset-valikossa.


Liidin lisääminen


Liidejä pääset luomaan Tarjoukset-valikosta painamalla ”+ Liidi” -painiketta.Avautuvassa näkymässä pääset määrittelemään liidille seuraavat asiat:

  • Asiakas: Voit valita olemassa olevan asiakkaan, tai luoda uuden. Jos luot uuden asiakkaan, uusi asiakas muodostetaan järjestelmään asiakkaan nimellä, mutta muita tietoja asiakkaalle ei täydennetä. Asiakas löytyy luonnin jälkeen Asiakkaat-valikon Prospektit-välilehdeltä.
  • Liidin kategoria: Asiakkaan valinnan oikealta puolelta voidaan alasvetovalikosta valita liidin kategoria. Valittavat liidikategoriat riippuvat siitä, millaisia liidikategorioita tilille on määritelty. Ohje liidikategorioiden määrittelyyn löytyy tästä ohjeesta: 5.4.2 Liidit-välilehti.
  • Erääntymispäivä: Halutessasi voit määritellä liidille erääntymispäivän. Kentän voi myös jättää tyhjäksi.
  • Myyjä: Oletuksena myyjäksi asetetaan liidin tallentanut käyttäjä, mutta tähän kenttään voi tarvittaessa tallentaa myyjäksi jonkun toisen käyttäjän.
  • Arvio € ja Arvio €/kk: Jos asiakkuudelle voidaan arvioida mahdollisten tulojen määrä, voidaan tämä tieto sisällyttää arvio-kenttiin.
  • Liidin nimike: Kuvaava otsikko liidille. 
  • Kommentti: Tarkentava kuvaus tai kommentti liidille. Kommentti ei näy suoraan liidien yleislistauksessa, mutta saadaan näkyviin pitämällä hiirtä liidin päällä.


Lopuksi tallenna liidi. Tallennuksen jälkeen liidi näkyy Liidit - välilehdellä valitun liidikategorian alla. Lue lisää Liidit - välilehdestä tästä ohjeesta: 5.4.2 Liidit-välilehti. Lisäksi liidit näkyvät "Tarjoukset" - osion "Kaikki" - välilehdellä. 


Liidin muokkaus, poistaminen, hylkääminen ja muuttaminen tarjoukseksi


Aloita liidin muokkaus ja poistaminen etsimällä haluamasi liidi "Liidit" - välilehdeltä. Klikkaa liidin päältä, jolloin se aukeaa esikatseluikkunaan. Esikatseluikkunassa voit tehdä liidin muutoksia, poistaa liidin, hylätä liidin tai tehdä liidin pohjalta tarjouksen. Jos teet liidin muutoksia, muista tallentaa tekemäsi muutokset. Liidin poistaminen poistaa liidin kokonaan Kohosta, eikä se näy enää raportoinnissa. Liidin hylkääminen poistaa liidin "Liidit" - välilehdeltä, mutta se näkyy edelleen raportoinnissa. 


"+Tarjous" - painikkeesta painamalla voit tehdä liidin pohjalta tarjouksen. Tarjoukselle tulee pohjatietoina liidille määritelty asiakas, nimi ja erääntymispäivä. Tarkemmin tarjouksen tekemisestä on kerrottu tässä ohjeessa: 5.1.1 Miten luon uuden tarjouksen Kohoon?. Huomioi, että jos teet liidistä tarjouksen, liidi ei enää näy "Liidit" - välilehdellä.