Asiakkaita voidaan lisätä ja poistaa työmääräyksien vaikutuspiiristä kätevästi Kohosta löytyvää kiinnitysmatriisia käyttäen. Kiinnitysmatriisi löytyy kohdasta Projektit -> "Kiinnitykset"-välilehti.


Matriisia voidaan rajata asiakasryhmän, kategorian, asiakasvastuuhenkilön, sekä projektivastuuhenkilön perusteella. Klikkaamalla "Niputa asiakaskohtaiset"-täpän aktiiviseksi saat matriisiin näkyviin asiakkaille kiinnitetyt työmääräyspohjat asiakkaittain niputettuna. Matriisin ensimmäisellä rivillä työmääräyspohjan nimen perässä näkyy työmääräyspohjalle kiinnitettyjen asiakkaiden lukumäärä. Huom! Asiakkaat, joilta puuttuu projekti eivät näy matriisissa.Pitämällä hiirtä hetken jonkin solun kohdalla näet minkä asiakkaan ja työmääräyspohjan kohdalla kyseinen solu on. Klikkaamalla solusta asiakas lisätään työmääräyspohjan piiriin. Jos asiakas on jo sisällytetty kyseiseen työmääräyspohjaan, klikkaamalla solusta asiakas poistetaan työmääräyspohjan piiristä. Asiakas voidaan myös tarvittaessa kiinnittää/poistaa koko työmääräyspohjakategoriasta klikkaamalla asiakkaan rivillä kategorian sarakkeen kohdalla olevaa solua.


Kun asiakas on kiinnitetty työmääräyspohjaan, sivun päivityksen jälkeen työmääräyspohjat, joissa on laskutusperusteena sopimuksen alainen tehtävä, näkyvät soluissa keltaisena ✓-merkkinä. Työmääräyspohjat, joissa on laskutusperusteena tavallisesti laskutettava tehtävä näkyvät soluissa €-merkkinä. Työmääräyspohjat, joissa on laskutusperusteena sisäinen näkyvät soluissa vihreänä ✓-merkkinä.


Huom! Jos matriisin kautta yritetään kiinnittää työmääräyspohjaan asiakasta, jolta puuttuu työmääräyspohjalle laskutusperusteeksi asetettu tehtävä, avautuu ikkuna josta voidaan luoda puuttuvan tehtävän sisältävä projekti. Tämän jälkeen kiinnitys onnistuu.