Kohoon pystyt kätevästi tallentamaan rahanpesulain edellyttämät tiedot tosiasiallisista edunsaajista sekä yritykset, jotka kuuluvat tehostetun seurannan piiriin (Huom. Kohossa ei oletuksena ole Tehostettu seuranta-, sekä Tosiasiallinen edunsaaja-kenttiä. Saat nämä ominaisuudet käyttöösi pyytämällä niiden lisäämistä asiakaspalvelustamme).


Lisäksi Kohossa pystyt myös tunnistamaan asiakkaasi yhteyshenkilöt, joko sähköisesti tai passin avulla. Tunnistautumisen yhteydessä varmistetaan, ettei tunnistettava henkilö löydy Keskusrikospoliisin, Euroopan Unionin tai Yhdistyneiden Kansakuntien pakotelistoilta.


Ohjeen sisältö

 1. Tehostetun seurannan piirissä olevat yritykset
 2. Tosiasialliset edunsaajat
 3. Henkilöiden tunnistaminen
 4. Raportointi1. Tehostetun seurannan piirissä olevat yritykset


Mene halutun asiakkaan asiakaskortille ja paina "Muokkaa" -painiketta

Asiakaskortin "Perustiedot" välilehdellä pystyy

 • valitsemaan onko yritys tehostetun seurannan piirissä
 • lisäämään toimialan, kotimaan ja muut tunnusmerkit


2. Tosiasialliset edunsaajat

 • Mene asiakaskortille ja paina "Muokkaa"-painiketta
 • Valitse valikosta "Yhteys- ja vastuuhenkilöt"-välilehti
 • Paina "+ Uusi yhteyshenkilö"-painiketta
 • Täytä yhteyshenkilön tiedot
 • Kun laitat täpän kohtaan "Tosiasiallinen edunsaaja" aukeaa lisää kenttiä, johon voit syöttää rahanpesulain edellyttämät tiedot tosiasiallisista edunsaajista
 • Paina lopuksi tallenna3. Henkilöiden Tunnistaminen


Tunnistamiseen liittyvät työkalut löytyvät Kohosta asiakaskortilta.

Henkilöt voidaan tunnistaa kahdella tavalla. Ensisijaisesti käytetään tupas/mobiilivarmennetta tunnistamiseen ja sen dokumentointiin. Jos tunnistettavalla henkilöllä ei ole mahdollisuutta käyttää edellämainittuja keinoja, voidaan henkilön tunnistaminen dokumentoida passin avulla.


Sähköinen tunnistaminen


Sähköisessä tunnistamisessa tunnistettavalle henkilölle lähetetään sähköpostitse tunnistamispyyntö, jonka sisältämästä linkistä hän pääsee tekemään tunnistamisen.


Tunnistamispyyntö lähetetään painamalla asiakaskortilla yhteyshenkilön alla olevaa kysymysmerkkiä.Avautuvassa ikkunassa valitaan vaihtoehto "Sähköinen tunnistautuminen". 
Tunnistamisen dokumentointi, jos ei käytetä sähköistä tunnistautumista


Passista otettu kopio ja passin numero voidaan lisätä Kohoon. Tiedostot voit lisätä painamalla yhteyshenkilön alla olevaa kysymysmerkkiä ja valitsemalla passi. Tämän jälkeen pääset lisäämään tiedoston ja passin numeron alla olevan giffin mukaisesti.Kun henkilö on tunnistautunut sähköisesti tai hänen passistaan on ladattu kopio Kohoon, nimen alla oleva kysymysmerkki muuttuu "check"-merkiksi alla olevan kuvan mukaisesti


4. Raportointi


Henkilöt-raporttiin on kerätty yrityksistä ja tosiasiallisista edunsaajista täytetyt tiedot, sekä henkilön tunnistautumiseen liittyvät asiat. Henkilöt-raportti löytyy löytyy hallintapuolelta kohdasta Asiakkaat -> Henkilöt. Valitsemalla "Lisäkentät (henkilö)"-, sekä "Tunnistautuminen"-täpät aktiiviseksi ja painamalla "Näytä"-painiketta, saadaan raportille näkyviin lisäsarakkeet, joista voidaan tarkastella näihin liittyviä tietoja. Mikäli taulukon sarakkeet eivät mahdu kaikki samaan näkymään, voidaan taulukkoa vierittää oikealle taulukon alalaidassa olevasta vierityspalkista.


Henkilöt-raportti voidaan myös ladata exceliin painamalla taulukon yläpuolella olevaa excel-painiketta.