Ohjeen sisältö

Laskentakohteet ovat tapa syventää yrityksen raportointia ilman, että joudutaan tekemään monimutkaisia tilirakenteita tai duplikaatteja kirjausrakenteista. Laskentakohde-rakenteet voivat olla Kohossa hyvin yksinkertaisia, mutta niitä voidaan myös monimutkaistaa isoiksi konsernia palveleviksi kokonaisuuksiksi. Laskentakohteet voivat olla esimerkiksi liiketoimintayksiköitä, maantieteellisiä lokaatioita, toimipisteitä tai jotain muita vastaavia yrityksellä käytössä olevia kohteita.


Kohossa laskentakohteita voidaan tällä hetkellä seurata neljällä eri hierarkiatasolla (vastaanottavat järjestelmät eivät tue tätä suurempaa määrää) ja jokaisen tason alla voi olla lukematon määrä seurattavia laskentakohteita.


1. Laskentakohteiden luonti

Ennen laskentakohteiden luontia tulee ensin määrittää laskentakohteiden hierarkiatasojen määrä. Siirry kohtaan Asetukset -> Laskutus -> Yleistä. Klikkaa "Laskentakohteiden lkm"-kenttää, valitse laskentakohde-tasojen määrä ja paina "Päivitä"-painiketta osion alalaidassa. Muutoksen näkyminen saattaa vaatia sivun päivittämistä uudelleen.

Päivitettyäsi sivun, pääset nimeämään lisätyt laskentakohde-tasot.

Kun laskentakohde-tasot on määritetty, siirry seuraavaksi "Laskentakohteet"-välilehdelle kohdasta Asetukset -> Laskutus -> Laskentakohteet. Välilehdellä näet kaikki laskentakohde-tasot ja kunkin tason alla listauksen sille määritellyistä laskentakohteista. Jokaiselle laskentakohteelle tulee määrittää numero, nimi, sekä taso johon se kuuluu.


Voit määrittää laskentakohteita kullekin laskentakohde-tasolle käyttämällä joko "+ massamuokkaus"-työkalua tai lisäämällä niitä yksittäin "+ Laskentakohde"-painikkeella.


Jos laskentakohde-tasolla on arkistoituja kohteita, saa ne näkyviin klikkaamalla "Näytä arkistoidut"-painiketta.


"Päivitä laskuttamattomat kirjaukset ja lähettämättömät laskut"-painikkeella saadaan päivitettyä laskentakohteille tehdyt muutokset myös laskuttamattomille kirjauksille, sekä lähettämättömille laskuille.


Laskentakohteiden luonti massamuokkaus-työkalulla


Saat lisättyä useita laskentakohteita kerralla käyttämällä massamuokkaus-työkalua. Klikkaa "+ massamuokkaus"-painiketta, joka avaa alla näkyvän kuvan mukaisen ikkunan. Jos tilille on jo luotu laskentakohteita, näkyvät ne kentässä omilla riveillään. Laskentakohteet näkyvät massamuokkaus-ikkunassa "Numero Nimi"-muodossa ja tätä tulee noudattaa myös uusia kohteita lisättäessä. Lisätäksesi uuden laskentakohteen tee rivinvaihto, syötä laskentakohteen numero, sen jälkeen välilyönti ja laskentakohteen nimi. Kun uudet kohteet on syötetty paina lopuksi "Tallenna".


Yksittäinen laskentakohde


Saat lisättyä yksittäisen laskentakohteen klikkaamalla "+ Laskentakohde"-painiketta. Syötä laskentakohteelle nimi ja numero, sekä tässä vaiheessa voit vielä määrittää mihin laskentakohde-tasoon kohde halutaan lisätä. Lopuksi paina "Tallenna".

2. Laskentakohteiden muokkaus


Laskentakohteita voidaan muokata klikkaamalla muokattavan laskentakohteen riviä. Tämä avaa muokkaus-ikkunan, jossa voidaan muokata kohteen nimeä, numeroa, sekä tarvittaessa voidaan myös vaihtaa kohde toisen laskentakohde-tason alle. Jos laskentakohdetta ei olla vielä käytetty missään yhteydessä niin laskentakohteen saa poistettua "Poista"-painikkeesta. Muussa tapauksessa, jos laskentakohde halutaan poistaa tason listauksesta voidaan kohde arkistoida "Arkistoi"-painikkeesta.