Ohjeen sisältö:

 1. Laskutus
 2. Lasku
 3. Työvuorot
 4. Konserni
 5. Pikakaupat
 6. Osamaksu
 7. Sopimuslaskutus


Laskutusasetukset sisältää laajasti järjestelmän eri alueisiin vaikuttavia toimintoja. Laskutusasetuksissa voidaan mm. määrittää tilille pohja-asetuksia, jotka toimivat oletusarvoina eri puolilla järjestelmää, asiakkaiden hallinnointiin liittyviä määrityksiä, automatisoida koontilaskut, lisätä valuuttoja, tehdä laskuille olennaisia määrityksiä, määrittää työvuoroille oletusarvoja, sekä hallita tuntikortin lukitusta.


Alla olevassa listauksessa käydään yksitellen läpi kaikki laskutusasetukset ja niiden toiminnallisuudet:


 1. Laskutus
  • Matkakulutuote: Voit määrittää tilille oletuksena käytettävän matkakulutuotteen, jonka jälkeen tuntikirjaajat voivat lisätä matkakuluja Työvuorot: Vahvistamatta- tai Timesheet-välilehdellä "Lisää matkakulu"-painikkeesta.
  • Laskuta matkat: Kilometrit: Matkakulutuotteen lisäasetus, joka tulee näkyviin kun matkakulutuote on asetettu. Voidaan määrittää oletuksena toimiva laskutusasetus projektimatkojen kilometreihin. Käytetään ellei esim. projektille olla asetettu tästä poikkeavaa sääntöä.

  • Laskuta matkat: Tunnit: Matkakulutuotteen lisäasetus, joka tulee näkyviin kun matkakulutuote on asetettu. Voidaan määrittää oletuksena toimiva laskutusasetus projektimatkojen tunteihin. Käytetään ellei esim. projektille olla asetettu tästä poikkeavaa sääntöä.

  • Maksuehto (oletus): Asetuksella voidaan määrittää tilille oletuksena käytettävä maksuehto jota käytetään, jos maksuehtoa ei olla mitään muuta kautta määritetty. Maksuehto voidaan yliajaa esim. asiakkaalle tai projektille määritetyn maksuehdon avulla.

  • Tuoterivin nimen vaihto: Asetuksella voidaan sallia tai estää tuoterivin nimen muokkaaminen esim. tuntikirjauksella. Jos täppä on pois päältä, käytetään ainoastaan tuoterekisteriin määritettyä nimeä.

  • Laskurivin selitteen max. pituus: Asetuksella voidaan määrittää rajoitus laskurivin selitteen pituuteen, jolloin Koho automaattisesti katkaisee selitteen määritetyn merkkirajan kohdalta. Kohossa itsessään ei ole tarvetta rajoittaa selitteen maksimipituutta, mutta joissain vastaanottavissa järjestelmissä ei sallita tietyn pituuden ylittäviä selitteitä.

  • Asiakasnumeroinnin alku: Käytetään, jos halutaan että uudet asiakkaat numeroidaan jostain tietystä numeroavaruudesta. Kenttään määritetään pohjaluku jonka jälkeen seuraava uusi asiakas numeroidaan pohjaluvusta seuraavalla numerolla. Käytetään myös tiettyjen reskontrajärjestelmien kanssa.

  • Arkistoi asiakkaat, kun X pv laskusta: Asiakkaat voidaan määrittää arkistoitumaan automaattisesti, kun edellisestä laskusta on kulunut tietyn verran aikaa. Voidaan hyödyntää esim. yrityksissä, joissa tehdään paljon kertalaskutusta yksittäisille asiakkaille, jolloin laskutetut asiakkaat eivät jää rasittamaan aktiivisten asiakkaiden listaa.

  • Numeroi asiakas kun: Oletuksena asiakas numeroidaan asiakkaan luonnin yhteydessä. Asiakasnumeron luonti voidaan tarvittaessa myös määrittää tapahtuvaksi silloin, kun luodaan tarjous, sopimus tai lasku.

  • Laskentakohteiden lkm: Asetuksella voidaan määrittää kuinka monta laskentakohteiden hierarkiatasoa tilillä on käytössä. Muutettuasi laskentakohteiden määrää, tulee muutos ensin tallentaa alalaidan "Päivitä"-painikkeesta ja tämän jälkeen päivittää sivu uudelleen.

  • Laskentakohteen nimi: Voidaan määrittää tilin laskentakohdetasojen otsikot. Nämä otsikot näkyvät "Laskentakohteet"-välilehdellä.

  • Laskutuslisä: Tilille voidaan tarvittaessa määrittää laskutuslisätuote, joka lisätään aina oletuksena laskuille. Oletustuote voidaan yliajaa esim. asiakkaalle määritetyllä laskutuslisä-tuotteella. Tuote lisätään laskulle vain yhden kerran, eli jos esim. luodaan koontilasku josta löytyy kolme laskua asiakkaan alta niin lopulliselle laskulle päätyy vain yksi laskutuslisän tuoterivi.

  • Automaattiset koontilaskut: Kohossa on mahdollista määrittää pohja-asetus, jonka avulla voidaan automaattisesti luoda samalle asiakkaalle kohdistuneet laskut yhdeksi koontilaskuksi. Koontilaskut voidaan määrittää automaattisesti muodostuviksi esim. kaikki laskut asiakkaittain, sopimuslaskut asiakkaittain tai kaikki saman laskukauden sopimuslaskut asiakkaittain.

  • Valuutat: Valuutat on erillinen lisätoiminto, jonka päälle kytkeminen tulee pyytää Kohon ylläpidolta. Tilille voidaan luoda valuuttoja "+ Uusi"-painikkeesta. Valitse valuutan tunnus, sekä syötä valuutan kurssi.
 2. Lasku
  • Laskunumeroinnin alku: Tilille voidaan määrittää laskunumeroinnin alkuluku, jolloin laskut numeroidaan alkuluvusta eteenpäin TAI suurimman käytössä olevan laskunumeron mukaan lisättynä yhdellä. Suurin osa reskontrajärjestelmistä muodostaa kuitenkin laskun virallisen laskunumeron itse, jolloin Kohon muodostama laskunumero jää lähinnä informatiiviseksi laskunumeroksi. Kohon muodostamaa laskunumeroa voidaan käyttää vain reskontrajärjestelmän salliessa laskunumeron toimituksen.

  • Laskuviite-etuliite: Laskuviitteeseen voidaan määrittää etuliite, joka yhdistetään laskun numeroon jonka jälkeen näiden yhdistelmälle lasketaan tarkistusnumero. Suurin osa reskontrajärjestelmistä muodostaa virallisen viitteen kuitenkin itse, jolloin Kohon muodostama viite jää lähinnä informatiiviseksi viitteeksi.

  • Laskuviitteen formaatti: Kentän avulla voidaan Kohon ylläpidon toimesta luoda formaattisääntö siihen millä tapaa viitenumero asetetaan.

  • Refund text format: Käytetään Kohon ylläpidon toimesta hyvityslaskun "Laskuselite"-kenttään muodostuvan tekstin kustomointiin. Jos kenttä jätetään tyhjäksi, muodostuu hyvityslaskulle oletuksena laskuselitteeseen teksti: "Hyvitetään lasku viitenumerolla (Kohon muodostama laskunumero)".

  • Laskupohja(oletus): Normaalitilanteessa Koho toimittaa laskutuksen näkökulmasta ainoastaan laskun data osuuden, jolloin laskutusjärjestelmä muodostaa laskun lopullisen ulkoasun. Tiettyjen järjestelmien (esim. Maventa) kanssa on kuitenkin mahdollista määrittää, että Koho luo laskun ulkoasun ja siinä tapauksessa käytetään tätä asetusta (kysy lisää asiakaspalvelustamme).

  • Viivästyskorko: Tilillä oletuksena käytettävä viivästyskorko.

  • Pakota laskuselite laskua luodessa: Asetuksella voidaan pakottaa laskuselitteen käyttö uutta laskua luotaessa. Jos esim. tehdään uusi lasku manuaalisesti "+ Lasku"-painikkeella, tulee asetuksen ollessa päällä syöttää laskulle laskuselite ennen kuin lasku voidaan tallentaa.

  • Lisää sopimuslaskun kausi laskun ennen laskurivejä-kenttään: Asetuksella voidaan määrittää sopimuslaskun laskukausi lisättäväksi laskun "Laskuselite"-kenttään ennen laskurivejä.
  • Lisää sopimuslaskun kausi palvelurivin kuvaukseen: Asetuksella sopimuslaskun kausi voidaan määrittää tulostettavaksi yksittäisille palveluriveille. Voidaan hyödyntää esim. koontilaskuja tehdessä, jolloin sama laskun kausiteksti ei välttämättä kuulu kaikille koontilaskun riveille.
  • Laskun vapaatekstikentän formaatti: Laskun "Laskuselite ennen laskurivejä"-kenttään kohdistuva konfigurointityökalu, jonka avulla Kohon ylläpito pystyy määrittämään laskulle tulostumaan tietoa esim. projektiin liittyen.

  • Yhdistä laskurivit: Koho pystyy automaattisesti muodostamaan eri tyyppisiä laskuriviyhdistelmiä (esim. tuotteittain, henkilöittäin, tehtävittäin tai projektivaiheittain), joilla pystytään huomattavasti helpottamaan laskuttajan työtä, koska laskurivejä ei tällöin tarvitse muodostaa manuaalisesti. Tilille voidaan asettaa oletuksena käytettävä laskurivien yhdistys-määritys, jonka avulla laskurivit voidaan yhdistää tuotteittain tai olla yhdistämättä lainkaan. Asiakkalle, projektille tai laskulle asetettu poikkeus yliajaa tämän perusasetuksen.

  • Yhdistelmäkommentin formaatti ja Yhdistelmämääritelmä: Kenttien avulla Kohon ylläpito pystyy räätälöimään laskuista automaattisesti muodostumaan loppuasiakkaan toiveiden mukaisia. Kenttien avulla saadaan laskulle toteutettua esim. vaihe-erittelyä, tehtävittäin erittelyä tai henkilöittäin erittelyä.

  • Pohjat: Laskurivien yhdistyssääntöjen kokoelma, johon Kohon ylläpito luo yhdistelmämääritelmiä, joita asiakas voi hyödyntää. Kokoelma sisältää kunkin yhdistyssäännön yhdistelymäärityksen, riviselitteen formaatin, sekä näiden selitteet. Kohon asiantuntija käy yhdessä asiakkaan kanssa läpi tarpeet laskutukseen liittyen ja samalla määritetään tarvittavat yhdistelysäännöt, sekä selitteet, jotta asiakas osaa niitä itse myöhemmin asiakasta tai projektia perustettaessa käyttää.

  • Pyöristä yhdistelmärivit (min): Kenttään voidaan määrittää koko tilin laajuinen yhdistelmärivien pyöristyssääntö, jonka perusteella laskun työvuoroista koostuvat yhdistelmärivit pyöristetään ylöspäin. Pyöristys jaetaan työvuoroille suhteessa kirjattuihin tunteihin. Huom! Pyöristyssääntö voidaan asettaa myös tehtävän tasolla, jolloin tätä asetusta ei tule käyttää samanaikaisesti. Pyöristyssääntö siis asetetaan joko tehtävien taakse TAI tilin pohja-asetuksiin.

  • Laskun oletusliite: Tilille voidaan määrittää laskun oletusliite (esim. laskuerittely), joka lisätään oletuksena kaikkiin luotuihin laskuihin. Tämä asetus voidaan yliajaa asiakas- tai projektikohtaisesti.
 3. Työvuorot
  • Oletustaksa: Tilille voidaan tarvittaessa määrittää oletuksena käytettävä työn veloitusperuste, jota käytetään esim. tilanteessa jossa projektille on luotu uniikki tehtävä jolle on jätetty veloitus määrittämättä. Käytetään vain tietynlaisten yritysten toimintaa tukevana elementtinä ja kannattaa jättää yleensä tyhjäksi, jotta esim. em. kaltaisiin "virheisiin" päästään laskutuksessa kiinni.

  • Työvuoron laskuselitteen formaatti: Työkalu, jonka avulla Kohon ylläpito pystyy konfiguroimaan työvuoron laskuselitteelle automaattisesti muodostuvaa sisältöä.

  • Tuotteen laskuselitteen formaatti: Työkalu, jonka avulla Kohon ylläpito pystyy konfiguroimaan tuotteen laskuselitteelle automaattisesti muodostuvaa sisältöä.

  • Minimilaskutus ja laskutusjakson pyöristykset suoritetaan: Asetuksella voidaan määrittää missä vaiheessa minimilaskutus ja laskutusjakso pyöristetään. Oletuksena pyöristys tehdään laskutuksen yhteydessä eli silloin, kun vuoro käsitellään laskulle. Vaihtoehtoisesti voidaan valita "Vahvistuksen yhteydessä", jolloin pyöristys tapahtuu siinä vaiheessa, kun tuntikirjaaja hyväksyy kirjaamansa vuoron laskutukseen. "Ei vuorokohtaista pakotusta"-vaihtoehto tarkoittaa, että pyöristyksiä ei suoriteta.

  • Työmääräyspohja (oletus): Työmääräyksille on mahdollista liittää kustomoituja dokumentteja. Jos tilillänne on tällaisia käytössä niin tällä asetuksella voidaan määrittää oletuksena käytettävä dokumentti.

  • Työvuorot: Näytä tuntiveloitus: Asetuksella saadaan lisättyä työvuorolle näkyviin veloitusluokka- , sekä taksa -kentät joilla voidaan sallia tuntikirjaajalle oikeudet määritellä työvuoroon perustuva laskutus. Lisäksi vuorolle tulee myös näkyviin nettohinta.
  • Työvuorot: Näytä netto: Asetuksella saadaan lisättyä työvuoroille näkyviin vuoron nettohinta.
  • Tuntikortin lukitus (päivää jälkikäteen): Kenttään voidaan määrittää automaattisesti perässä kulkevan tuntikortin lukituksen etäisyys kuluvaan päivään. Jos kenttään syötetään esim. "7" niin silloin Koho lukitsee tuntikortin aina automaattisesti yli viikon vanhemmilta päiviltä. Tällöin yli viikon vanhemmille päiville ei pysty enää tekemään muokkauksia tai uusia kirjauksia. Tällä voidaan tehokkaasti estää tuntikirjausten tekeminen, sekä niiden muokkaaminen määritetyn ajan jälkeen.

  • Tuntikortin lukitus (päivään asti): Kenttään voidaan määrittää kiinteä päivämäärä, joka lukitsee tuntikortin ja estää luomasta tuntikirjauksia tai tekemästä niihin muokkauksia kyseiseen päivään asti. Tällä voidaan kätevästi lukita kausi, joka on jo tarkistettu ettei kirjauksia pääse kaudelle jälkikäteen tekemään.

  • Oletustyöaika/pv: Asetuksella voidaan määrittää kaikille tilin käyttäjille oletuksena käytettävä työaika per päivä, jonka perusteella Koho seuraavan yön ajossa luo käyttäjille tuntitavoitteet automaattisesti 3kk eteenpäin. Tämä asetus voidaan yliajaa tiimin asetuksista, sekä käyttäjäkohtaisista asetuksista.

  • Lukituskausi: Asetus liittyy Aikalukitus-työkaluun, joka on esihenkilöiden sekä pääkäyttäjien tarkastusnäkymä ja edellyttää, että tilille on kytketty Aikalukitus-ominaisuus päälle Kohon ylläpidon toimesta. Asetuksella voidaan määrittää näytetäänkö Aikalukitus-näkymä viikko- vai kuukausitasolla.
  • Näytä asiakkaan kommentti ajanseurannassa: Asetuksella voidaan lisätä työvuorolle asiakkaan kommentti-kenttä, jota tuntikirjaaja pääsee halutessaan vapaasti muokkaamaan. Ei suositella tärkeän tiedon ylläpitämiseen. Voidaan hyödyntää esim. kertaluonteista kommentointia varten, joka voidaan helposti jyrätä uudella kommentilla.
  • Näytä projektin kommentti ajanseurannassa: Asetuksella voidaan lisätä työvuorolle näkyviin projektin kommentti-kenttä, jonka avulla tuntikirjaajille voidaan välittää tietoa projektiin liittyen.

  • Salli työntekijälle projektin kommentin muokkaus: Asetuksella voidaan tarvittaessa sallia työntekijälle oikeus muokata projektin kommenttikenttää.

  • Näytä liukuma ajanseurannan etusivulla: Asetuksella voidaan lisätä työntekijän liukumasaldo näkyviin Työvuorot-sivulle. Asetus näyttää työntekijän kokonaisliukuman, sekä liukuman kuluvan kuukauden ajalta.
  • Salli vuorojen siirto suljetuille kausille: Jos yritykselläsi on erikseen käytössä projektikausi-ominaisuus niin tällä asetuksella voidaan sallia vuorojen siirto lukituille projektikausille.

  • Jaa työmääräykset asiakkaan tai projektin vastuuhenkilöille, sekä projektien osallisille: Asetuksilla voidaan tilin pohjatasolla määrittää työmääräykset jaettaviksi asiakkaiden tai projektien vastuuhenkilöille, sekä projektien vastuuhenkilöille. Kyseinen määritys tehdään myös työmääräyslomakkeella, joten näitä asetuksia käytetään vain poikkeustilanteissa kohdistamattomien työmääräysten ohjaukseen. Nämä eivät ole Kohon ensisijainen tapa jakaa työmääräyksiä. 

  • Uudelleenpäivää laskut lähettäessä: Asetuksen ollessa päällä vaihtaa Koho laskun päivämäärän automattisesti kuluvalle päivälle laskun lähetyksen yhteydessä.

  • Projektien oletusnäkyvyys: Asetuksella voidaan määrittää projektien näkyvyys joko kaikille (oletus) tai vain projektien osanottajille. Tämä asetus voidaan yliajaa projektin asetuksista.

  • Salli työpäivien muokkaus: Asetus sallii työntekijöiden tehdä muokkauksia omiin työpäiviinsä työpäiväraportoinnin kautta. Asetuksen ollessa pois päältä on muutokset sallittu vain pääkäyttäjiltä.
  • Vuorotason minimiveloitus (min): Tilille voidaan asettaa oletuksena käytettävä vuorotason minimiveloitus minuutteina. Tämä asetus voidaan yliajaa tehtävän asetuksista.

  • Vuorotason laskutusjakso (min): Tilille voidaan myös asettaa oletuksena käytettävä vuorotason laskutusjakso minuutteina. Tämä asetus voidaan yliajaa tehtävän asetuksista.

  • Liukuman seurantajakso (kk): Asetuksella voidaan määrittää aikajakso, jolta käyttäjän liukumaa seurataan, jolloin Työvuorot-sivulla näkyy kokonaisliukuma kyseisen aikajakson perusteella. Lisäksi Työvuorot-puolen Raportointi -> Liukuma: tunnit -raportille lisätään liukumatieto seurantajakson perusteella.
  • Liukumarajat: Kenttiin voidaan määrittää kuinka paljon käyttäjillä olla miinus-saldoa (Min), sekä plus-saldoa (Max). Min:-kenttään tulee tuntimäärä syöttää miinus-merkkisenä eli esim. "-20". Lisäksi voidaan määrittää Kohon lähettävän ilmoituksen työntekijälle, sekä esihenkilölle jos nämä rajat ylittyvät.

  • Tuntikertoimen tasaustehtävä: Tuntikertoimen tasaustehtävää käytetään poikkeustapauksissa, jos yrityksen kirjaustoiminnassa on jotain henkilön liukumaan vaikuttavaa poikkeavaa rakennetta. Jos epäilet, että teillä vois olla tälle tarvetta, ota yhteyttä Kohon asiakaspalveluun ja selvitetään asiaa yhdessä.

  • Työaikapankin tehtävä: Työaikapankin tehtävä on käytössä vain silloin, kun käytetään työaikapankkia työvuorojen kautta. Jos työaikapankkia käytetään työpäiväkellon kanssa, hoidetaan työaikapankin tehtävä työpäivätyyppien kautta. Tätä asetusta käytetään vain työvuorojen kautta seurattavassa työajassa.

  • Oletustehtävä: Tilille voidaan asettaa oletustehtävä, jota käytetään perustehtävänä esim. pikavuorotoiminnon yhteydessä.

  • Oletustehtäväpohja: Oletustehtäväpohja liittyy Kohon räätälöityihin ominaisuuksiin ja tarvittaessa niitä otetaan käyttöön Kohon asiantuntijan kanssa. Jos epäilet, että teillä voisi olla tälle tarvetta, ota yhteyttä Kohon asiakaspalveluun ja selvitetään asiaa yhdessä.

  • Ilmoitus loma-anomuksista: Asetus lähettää tiimien esihenkilöille joka yö ilmoituksen hallinnoitujen tiimiläisten edellisenä päivänä luoduista lomakirjauksista.

  • Lomatehtävä: Asetus näkyy vain, jos lomatehtävää käytetään työvuorojen kautta ja edellyttää, että työvuorolomat-ominaisuus on aktivoitu Kohon ylläpidon toimesta. Lomatehtäväksi tulee valita juuri sitä varten luotu lomatehtävä yrityksen omalta sisäiseltä projektilta. Huom! Kun lomatehtävää käytetään, tulee tehtävältä poistaa "Liukuma"-valinta tehtävän lisäasetuksista.

  • Estä salasanakirjautuminen: Jos yrityksellä on käytössä muu kuin natiivikirjautuminen (Office 365 tai Google), voidaan tällä asetuksella estää muut kirjautumismahdollisuudet. Tällöin Kohoon ei pääse kirjautumaan muilla, kuin Office 365- tai Google-kirjautumisen kautta. Asetuksella saadaan parannettua kirjautumiseen liittyvää tietoturvaa.

  • Oletusprojekti: Tilin pohjatason asetus, jonka avulla voidaan määrittää uusille asiakkaille automaattisesti syntyvä oletusprojekti. Alasvetovalikosta valitaan tehtäväryhmä, jonka perusteella projekti luodaan (projektin nimeksi asetetaan tehtäväryhmän nimi). Vastaava ja suositeltu asetus löytyy nykyään myös suoraan tehtäväryhmän asetuksista, joka mm. mahdollistaa useamman oletusprojektin käyttämisen.

  • Oletuskansio: Jos tilillä on käytössä kansiorakenne, voidaan alasvetovalikosta valita oletuskansio, johon tiedostot tilillä tallennetaan.

  • Lupa vaihtaa roolia - Näkyvyys: Asetuksella voidaan määrittää käyttäjän oikeus vaihtaa työntekijä-roolia Työvuorot-puolella. Asetuksen hyödyntäminen edellyttää, että tilillä on käyttäjiä, joiden käyttäjä-/profiili-asetuksiin on määritetty "Ajanseuranta"-kohtaan työntekijä, sekä "Lupa vaihtaa roolia"-täppä on päällä.
   • Hallitut + oma tiimi: Käyttäjä voi vaihtaa roolia kaikkien tiimien jäsenten välillä, joissa hän on esihenkilönä, sekä tiimin alaisten välillä johon hän itse kuuluu.
   • Hallitut tiimit: Käyttäjä voi vaihtaa roolia kaikkien tiimien jäsenten välillä, joissa hän on itse esihenkilönä.
   • Oma tiimi: Käyttäjä voi vaihtaa roolia hän kanssaan samaan tiimiin kuuluvien alaisten välillä.
  • Sisäinen asiakas: Asetuksella voidaan määrittää tilille sisäinen asiakas, jonka yhteyshenkilöistä Koho ensisijaisesti yrittää löytää vastaanotetun tiketin lähettäjän sähköpostiosoitteen.
  • Ticket default customer: Asetuksella voidaan määrittää tiketeille oletuksena määritettävä asiakas, jos muut kohdistusparametrit eivät täyty.
  • Oletushenkilön email - formaatti: Kentässä voidaan määrittää oletushenkilön sähköpostissa käytettävä formaatti.

 4. Konserni
  • Konserni-osio näkyy vain ja ainoastaan, jos tili on liitetty konserniin. Konserni-näkymässä nähdään mitkä kaikki yritykset kuuluvat samaan konsernin rakenteeseen. Konserni-näkymän kautta voidaan myös määrittää automaattisen ristiinlaskutuksen asetuksia ja määrityksiä.

 5. Pikakaupat
  • Lisää päivämäärä pikakaupan laskuriville: Asetuksella voidaan lisätä päivämäärätieto pikakaupan laskuselitteeseen pikakaupan tallennuksen yhteydessä.

  • Työmääräysten laskutushenkilö: Jos tilille on Kohon ylläpidon toimesta kytketty "Työmääräystuotteet työvuoroksi"-ominaisuus käyttöön, voidaan tällä asetuksella määrittää oletuskäyttäjä, jonka alle kyseiset vuorot kirjataan.

 6. Osamaksu:
  • Osamaksutapa: Kohossa on kaksi erilaista tapaa tehdä osamaksulaskuja: Joko niin, että jokaisesta maksuerästä muodostuu oma laskunsa tai niin, että muodostetaan yksi lasku joka sisältää maksuohjeistuksen. Tällä asetuksella voidaan määrittää kumpaa osamaksutapaa käytetään.
   • 1 lasku + ohjeistus: Asiakkaalle tulostetaan automaattisesti ositettu rivi kokonaissummana ja laskukommenttiin tulostetaan ohje, jossa on eriteltynä laskun maksuerät. 
    esim:
    1. Erä 15.6.2022 1860 eur
    2. Erä 15.7.2022 1240 eur
   • 1 lasku / maksuerä: Koho tekee jokaisesta maksuerästä oman laskunsa, eli jos laskulle on esim. määritelty neljä maksuerää tulee asiakkaalle neljä eri laskua.

  • Osamaksutuote: Asetus liittyy laskun muodostamisen mekaniikkaan ja siellä käytettävään vakiotuotteeseen.

  • Osamaksulaskun selite (erilliset laskut): Jos käytetään usean laskun osamaksutapaa niin tähän kenttään voidaan määrittää maksuerille oma selitteen formaatti.

 7. Sopimuslaskutus:
  • Kuukausituotteen laskukausi formaatti: Jos yrityksellä on "Lisää sopimuslaskun kausi palvelurivin kuvaukseen"-asetus käytössä niin tähän kenttään voidaan Kohon ylläpidon toimesta määrittää minkälaista laskukauden formaattia kuvauksessa käytetään (oletus: "Laskutusjakso: xx.xx.xxxx - xx.xx.xxxx").

  • Laskujen luontijakso (x pv. ennen laskutuspäivää): Kenttään voidaan määrittää tilillä käytettävä oletusarvo siihen, kuinka monta päivää ennen laskutuspäivää sopimuslasku luodaan.

  • Laskujen luontijakso (x pv. laskutuspäivän jälkeen): Kenttään voidaan määrittää tilillä käytettävä oletusarvo siihen, kuinka monta päivää laskutuspäivän jälkeen sopimuslasku luodaan.


Muista aina tallentaa tekemäsi muutokset sivun alalaidan "Päivitä"-painikkeesta.