OHJEEN SISÄLTÖ


1. Yksittäiset tavoitteet

2. Yhdistelmätavoitteet

3. Päättyneet tavoitteet


"Tavoitteet" - raportilla voidaan luoda erilaisia tavoitteita ja seurata niiden täyttymistä. Esimerkiksi tavoitteena voi olla joku tietty euromääräinen summa palvelutuotteiden myynnille kuukaudessa tai uusien sopimusten määrä vuodessa. Luotavat tavoitteet voivat olla joko yksittäisiä tai yhdistelmätavoitteita.


1. Yksittäiset tavoitteet


Yksittäisen tavoitteen voi luoda klikkaamalla "+ Uusi tavoite" - painiketta.Avautuvassa ikkunassa tavoitteelle voidaan antaa nimi, selite sekä seurattavan aikavälin. Tavoitteen seurantaan luetaan automaattisesti mukaan kaikki järjestelmässä oleva data, mutta tarvittaessa tätä voi rajata myyjän, asiakasryhmän, tuoteryhmän tai laskentakohteen mukaan. "Myyjät" - välilehdellä voidaan lisäksi määrittää onko tavoite yleinen vai henkilökohtainen. Jos valitaan henkilökohtainen, ikkunaan tulee uusi valikko, josta voi valita henkilön, jolle tavoite asetetaan.
Tavoitteet -välilehdellä määritellään, mitä tavoitteella seurataan. Tavoitteen tulee olla työntekijäkohtainen tavoitelukema. Mahdollisia seurantakohteita ovat tuotemyynti, palvelumyynti, tarjottujen palvelujen arvo, tarjottujen tuotteiden arvo, laskutettavat tunnit, sopimusten määrä, tarjouksien määrä, uusia asiakkaiden määrä, laskutus ja myyntiennuste.Valitsemalla "Luo kuukausitavoitteet" -kohdan voidaan luoda määritellylle aikavälille kuukausitavoitteet. Tällöin tavoitteen voi määritellä jokaiselle kuukaudelle erikseen.  Tavoitteen luomisen jälkeen raportilla voidaan seurata reaaliaikaisesti sen täyttymistä. Ympyrädiagrammi kertoo tavoitteen täyttymisestä visuaalisesti ja ympyrän sisällä olevat luvut näyttävät tämän hetkisen tilanteen sekä asetetun tavoitteen. Viemällä kursori kuvaajan päälle, saadaan tarkempaa tietoa tavoiteraportista (kokonaistavoite, myyjien määrä, paljonko määritetystä aikavälistä on kulunut ja kuinka paljon asetetusta tavoitteesta on saavutettu). Klikkaamalla ympyrädiagrammin päältä avautuu uusi ikkuna, jossa tavoitteen toteutumista voi tarkastella työntekijätasolla.

 

Tavoitetta voi muokata klikkaamalla sen vieressä olevasta muokkaus-ikonista.Tavoitteen asetukset avautuvat uuteen ikkunaan, jossa niihin voi tehdä tarvittavat muokkaukset. "Poista" - painikkeesta tavoitteen voi tarvittaessa poistaa.


2. Yhdistelmätavoitteet


Yhdistelmätavoitteen avulla yksittäiset tavoitteet voidaan ryhmitellä yhdistelmätavoitteiden alle. Yhdistelmätavoite luodaan klikkaamalla "+ Yhdistelmätavoite" -painiketta.  Avautuvassa ikkunassa yhdistelmätavoitteelle nimi, tarvittaessa selite sekä alku- ja päättymispäivä. Lisäksi valitaan, mitkä yksittäiset tavoitteet lisätään yhdistelmätavoitteeseen.Yhdistelmätavoitteen luomisen jälkeen siihen lisätyt tavoitteet näytetään saman otsikon alla.


Yhdistelmätavoitteita voi muokata muokata muokkaus - painikkeesta. Avautuvassa ikkunassa yhdistelmätavoitteen tietoja voi muokata. Yhdistelmätavoitteen voi myös tarvittaessa poistaa "Poista" - painikkeesta. Yhdistelmätavoitteen poistaminen ei poista siihen liitettyjä yksittäisiä tavoitteita vaan palauttaa ne takaisin erillisiksi tavoitteiksi.


3. Päättyneet tavoitteet


Päättyneet tavoitteet saa näkyviin "Lataa" - linkistä.Heräsikö kysyttävää? Ole yhteydessä asiakaspalveluumme osoitteessa asiakaspalvelu@kohosales.com.