Myynti - välilehdeltä löytyvä raportti tarjoaa useita näkymiä yrityksen tarjousten määrän ja sisällön tarkastelua varten. Raporttia voidaan rajata aikavälin, myyjän ja asiakkaan mukaan.


Kuvaajat -välilehti näyttää tarjottujen ja voitettujen tarjousten suhteen kuukausittain. Viemällä hiiren halutun kuukauden päälle voidaan nähdä tarjottujen ja hyväksyttyjen tarjousten määrät sekä kuukauden onnistumisprosentti. Alemmassa kuvassa nähdään myytyjen tuotteiden ja palvelujen kokonaismäärä kuukausittain. Viemällä hiiren halutun kuukauden päälle voidaan nähdä tuote- ja palvelumyynti eriteltynä.Kuukausittain - välilehti näyttää tarjoukset sekä niiden sisältämien tuotteiden ja palveluiden arvon tarjouksen luomispäivän perusteella kuukausittain. Klikkaamalla riviä saadaan näkyville kyseisenä kuukautena luodut tarjoukset.

Uudet -välilehti näyttää kaikista uusista tarjouksista asiakkaan, mistä tarjouksesta on kyse, tuotteiden ja palveluiden muodostamat euromäärät sekä tarjouksen erääntymispäivän. Raportin voi viedä myös Exceliin. 


Kirjekuorikuvake, jossa on nuoli, kertoo, että tarjous on toimitettu asiakkaalle. Viemällä hiiren kuvakkeen päälle, saadaan näkyville tieto, milloin ja kenelle tarjous on lähetetty.


Avattu kirjekuorikuvake kertoo, että tarjous on lähetetty ja asiakas on avannut tarjouksen. Viemällä hiiren kuvakkeen päälle, saadaan näkyville tieto, milloin ja kenelle tarjous on lähetetty sekä milloin ja kuka tarjouksen on avannut. 


Klikkaamalla tarjouksen riviä tarjous avautuu esikatseluikkunaan.Hyväksytyt -välilehti listaa hyväksytyt tarjoukset. Tarjouksista näytettäviä tietoja ovat asiakas, tarjouksen nimi sekä tarjottujen tuotteiden ja palveluiden summat. Klikkaamalla tarjouksen riviä tarjous avautuu esikatseluikkunaan. Raportin voi viedä myös Exceliin.


Hylätyt -välilehti listaa hylätyt tarjoukset. Tarjouksista näytettäviä tietoja ovat asiakas, tarjouksen nimi, myyjä, erääntymispäivä sekä tarjottujen tuotteiden ja palveluiden summat ja tarjouksen nimellisarvo. Klikkaamalla tarjouksen riviä tarjous avautuu esikatseluikkunaan. Raportin voi viedä myös Exceliin.


Sopimukset -välilehti listaa kaikki sopimukset, jotka on luotu hyväksymällä tarjous. Sopimuksista näytettäviä tietoja ovat asiakas, sopimuksen nimi, myyjä, alku- ja päättymispäivät, sopimuksella olevien tuotteiden ja palveluiden arvo sekä sopimuksen vahvistustapa. Klikkaamalla riviä saadaan sopimus avautuu esikatseluikkunaan.Pikakaupat -välilehti näyttää raportin kaikista Kohoon luoduista pikakaupoista, niiden tilasta, nettosumman, katteen sekä pikakaupan sisältämät tuotteet. Jos pikakauppa on tuotu Kohoon excelillä, "Batch" - sarakkeesta voi nähdä tuontiin käytetyn tiedoston nimen. Klikkaamalla riviä pikakauppa avautuu esikatseluikkunaan, jossa laskuttamatta - tilassa olevia pikakauppoja pystyy vielä muokkaamaan. 
Laskut -välilehti näyttää raportin kaikkista laskuista. Laskuista näytettäviä tietoja ovat asiakas, laskun nimi, laskunnumero, laskutuspäivä, netto- ja bruttosummat sekä laskun tila. "Hae laskurivit" - painikkeesta Koho hakee laskujen tietoihin myös kunkin laskun sisältämät laskurivit. 


Raportti on myös mahdollista viedä Exceliin. "Excel" - painikkeesta tulostuu excel, jossa jokaisella laskulla on oma rivi. Jos halutaan tarkempaa laskuerittelyä voidaan valita "Rivit" - painike, jossa jokainen laskurivi näkyy omalla rivillään.Liidit -välilehti näyttää raportin kaikista luoduista liideistä. Liideistä näkyviä tietoja ovat asiakas, asiakasnumero, liidin nimi, myyjä sekä arvio myytävistä tuotteista ja palveluista.


Heräsikö sinulla kysyttävää? Ole yhteydessä asiakaspalveluumme osoitteessa asiakaspalvelu@kohosales.com.