Sopimukset -raportilla voidaan tarkastella yrityksen sopimuskannan arvoa. Raporttia voi rajata aikavälin, myyjän, asiakkaan ja tuotteen perusteella. Rajauksien lisäämisen jälkeen tulee klikata "Näytä" - painiketta, jotta Koho lataa raportin tehtyjen valintojen perusteella.


Sopimuskannan raportoinnissa arvo katsotaan valittujen päivämäärien kuukausien viimeisen päivien kohdalta. Esimerkiksi arvoilla 15.01.2020 - 15.10.2020 näyttää raportti sopimuskannan arvot tasattuna ajalle 31.01.2020 - 31.10.2020.


1. Kuvaaja


Kuvaaja -välilehdellä on kuukausikohtainen jaottelu yrityksen sopimuskannasta. 


Graafin alle listautuu kuukausikohtaisesti sopimuskannan arvo sekä sen muutos verrattuna edelliseen kuukauteen ja edelliseen vuoteen nähden. Excel - painikkeesta taulukon saa vietyä excel - tiedostoon.



2. Muutokset


Muutokset -välilehdeltä nähdään kuukausittain valittuna ajanjaksona sopimuskannassa tapahtuneet muutokset.


Klikkaamalla kuukauden päältä nähdään tarkemmin tarkemmin, mihin sopimuksiin muutokset kohdistuvat. Tarvittaessa voit tehdä muutoksia haluamaasi sopimukseen klikkaamalla sopimuksen nimeä.


Taulukon voi viedä Exceliin Excel-painikkeesta. Ratas - painikkeesta painamalla excel - tiedostoon tulee mukaan myös muutosten alarivit, joista nähdään mihin sopimuksiin muutokset kohdistuvat. "Muutoslista" - painikkeesta exceliin tulostuu sopimuksissa tapahtuneet muutokset tuotetasolla. 



3. Tuotteet


Tuotteet -välilehdellä voi tarkastella sopimuksia tuotekohtaisesti. Taulukossa näkyy, kuinka monelle sopimukselle tuote sisältyy, keskiarvohinnan sopimusta kohden (kuukausittain) sekä tuotteen laskutuksen yhteensä kuukautta kohden.


Klikkaamalla yksittäisen tuotteen rivin kohdalta nähdään, mitkä sopimukset sisältävät kyseisen tuotteen, ja klikkaamalla jotakin sopimusta se avautuu esikatseluikkunaan, josta nähdään sopimuksen tiedot tarkemmin. "Excel" - painikkeesta taulukon tiedot voi viedä exceliin.


 

Heräsikö sinulla kysymyksiä? Ole yhteydessä asiakaspalveluumme osoitteessa asiakaspalvelu@kohosales.com