Laskut - raportti on kooste yrityksen laskutuksesta, jossa voidaan tarkastella, mistä ja miten laskutus yritystasolla muodostuu. Laskutus on jaettu kertalaskutukseen (tuotelaskutus), sopimuslaskutukseen sekä tuntilaskutukseen, joilla on omat sarakkeet. Viimeisessä sarakkeessa näkyy kokonaislaskutus.


Raportilla näkyviä laskuja voi rajata aikavälin, myyjän, työntekijän, asiakkaan, projektin tai laskun statuksen (lähetetty/lähettämätön) perusteella. Raportti on myös mahdollista viedä Exceliin. "Excel" - painikkeesta tulostuu excel, jossa jokaisella laskulla on oma rivi. Jos halutaan tarkempaa laskuerittelyä voidaan valita "Rivit" - painike, jossa jokainen laskurivi näkyy omalla rivillä taulukossa. Mahdolliset yhdistelmärivit näkyvät myös omina riveinään. "Yhdistelmärivit" - painikkeesta painamalla saadaan laskurivikohtainen erittely, jossa kuitenkaan yhdistelmärivejä ei ole eritelty erikseen.


Raportilta löytyy neljä välilehteä: "Kuukausittain", "Asiakkaittain", "Tileittäin" ja "Lista". 


Kuukausittain


"Kuukausittain" - välilehdeltä laskutusta voi tarkastella kuukausittain. Näkyvillä olevat kuukaudet riippuvat raportille asetetusta aikavälistä. Klikkaamalla yksittäisen rivin kohdalta saadaan yksityiskohtaisempi listaus kuukauden sisältämistä laskuista. Listauksesta nähdään, mille asiakkaalle lasku on luotu, laskun päivämäärä, numero ja viite sekä netto- ja bruttosummat. Klikkaamalla yksittäisen laskun kohdalta kyseinen lasku aukeaa esikatseluikkunaan.Asiakkattain


"Asiakkaittain" - välilehdellä laskutus on jaoteltu asiakkaiden mukaan. Klikkaamalla asiakkaan riviä, avautuu listaus asiakkaan laskuista. Klikkaamalla laskun päältä se avautuu esikatseluikkunaan. 


Vinkki! Kohosta löytyy myös monipuolisempi Asiakaslaskutus - raportti, jossa voidaan tarkastella asiakaskohtaista laskutusta sekä myös mm. asiakaskohtaista kannattavuutta. Lue lisää tästä ohjeesta: 6.3.2. Asiakaslaskutus


Tileittäin


"Tileittäin" - välilehdellä laskutus on jaoteltu kirjanpitotilien mukaan. Huomioithan, että jos kirjanpitotilejä ei ole asetettu, laskutusta ei voida kohdistaa kirjanpitotileille. Laskutus näkyy tällöin "Ei tiliä" - rivillä. Lue lisää kirjanpitotileistä tästä ohjeesta: 3.10.2 KirjanpitotilitLista


"Lista" - välilehdellä näkyy listaus kaikista laskuista, jotka sopivat annettuihin hakukriteereihin. Laskuista näkyviä tietoja ovat laskun nimi, laskunumero, laskutuspäivä, netto- ja bruttosummat sekä laskun tila. Klikkaamalla laskun päältä se avautuu esikatseluikkunaan.


"Hae laskurivit" - painikkeesta saat näkyviin laskujen laskurivit: 


"Excel" - painikkeesta Koho vie laskut exceliin.


Heräsikö sinulla kysyttävää? Ole yhteydessä asiakaspalveluumme osoitteessa asiakaspalvelu@kohosales.com.