"Liukuma: tunnit" - raportin avulla voidaan seurata työntekijöiden tekemiä tuntikirjauksia sekä liukumien kertymistä, kun työntekijöiden työaikaa seurataan tuntikirjausten avulla. Lisäksi työntekijöiden työaikatavoitteet tulee olla kohdistettu päivän aikana kirjattaviin tunteihin (ei Työpäiväkellon mittaamalle ajalle). Lue lisää tuntikirjaustavoitteiden asettamisesta tästä ohjeesta: 3.7.2 Tuntitavoitteiden laatiminen, muokkaaminen ja poistaminen (Tuntikirjaustavoite)


Yrityksen kaikkien käyttäjien kokonaistilanne:


Raportin ylälaidasta "Excel" -otsikon vierestä pystyy lataamaan kaikkien työntekijöiden kokonaistilanteen excel -tiedostona tai muutosraportin (paljonko liukuma on muuttunut edelliseen kuukauteen verrattuna).


Yksittäisen työntekijän liukumadata:


Valitse raportilta vuosi ja työntekijä, jonka liukumaa halutaan tarkastella. Voit myös määrittää sisällytetäänkö raporttiin kaikki tehty työ tai valita näytettävät kirjaukset niiden tyypin mukaan (sisäinen, sopimuksen alainen tai laskutettavaa). 


Tunnit yhteensä näytetään kaikki kyseisenä vuonna kirjatut tunnit. Liukuma - rivillä nähdään, kuinka paljon liukumia on kertynyt kyseisenä vuonna yhteensä. Mikäli summa on miinusmerkkinen ja punainen, liukuma on negatiivista. Vihreä luku puolestaan tarkoittaa positiivista liukumaa. Suluissa oleva (Yht.) summa on kokonaisliukuma ja se sisältää liukumasaldot myös edellisiltä vuosilta. 


Kuukausinäkymä näyttää miten tunnit ja liukuma on kertynyt kuukausitasolla ja klikkaamalla jotakin kuukautta, päästään näkemään valitun kuukauden näkymä viikko- ja päivätasolla.


Kuukauden nimen perässä olevan saldoluvun (iso luku) näyttäessä vihreää nollaa, on työntekijä tehnyt saman määrän tunteja, mitä työnantaja on määrittänyt hänen tuntitavoitteekseen kyseiselle päivälle. Punainen luku indikoi miinussaldoa ja vihreät luvut kertovat positiivisen saldon kertymisestä. Pieni vihreä luku saldoluvun vieressä kertoo tehtyjen tuntien määrän ja pieni punainen luku näyttää työnantajan määrittämän työaikatavoitteen tuntimäärän. Pieni harmaa luku saldoluvun alapuolella kertoo kumulatiivisen liukumakertymän.
 


Käyttäjä pääsee näkemään tarkemmin yksittäisen päivän tuntikirjaukset klikkaamalla jotain tiettyä päivää. Avautuvasta ikkunasta nähdään, mistä osista kyseisen päivän tuntikirjaukset koostuvat ja onko työntekijä muokannut kirjauksia jälkikäteen. Voit myös tarkastella tehtyjen tuntikirjausten tuntimääriä ryhmitellysti päivätasolla, asiakkaittain tai tehtävittäin.Klikkaamalla listauksessa olevaa tuntikirjausta, voidaan muokata kirjauksen tietoja tai poistaa kirjaus. Mahdollisuus on myös palauttaa kirjaus takaisin työntekijälle muokattavaksi Palauta painikkeesta. Tarkemmin tuntikirjausten muokkaamisesta on kerrottu tässä ohjeessa: 3.8.4 Laskutettavien tuntikirjausten muokkaaminenRaportilla voidaan korjata liukumasaldoa klikkaamalla Korjaa tunteja -painiketta. Määritellään päivä, jolle tuntien korjaus halutaan kohdistaa sekä lisätään haluttu tehtävä, jolle tuntikorjaus kohdistuu ja tuntimäärä. Mikäli liukumaa vähennetään, esimerkiksi kertynyt liukuma maksetaan työntekijälle, tuntien eteen laitetaan miinusmerkki. Tehtävä - valikossa näkyvät kaikki sisäiseksi määritellyt tehtävät. On suositeltavaa perustaa yrityksen sisäiselle projektille oma tehtävä liukumakorjauksien tekoa varten.