Toimenpiteet - raportilla voi yhdessä näkymässä tarkastella työmääräyksien sisältämien toimenpiteiden tilaa. Raportti löytyy raportointiosiosta "Tuntikirjaukset" - otsikon alta. Jokainen rajauksiin sopiva työmääräyspohja ja -kausi näkyy raportilla omana taulukkonaan, jonka riveillä on listaus asiakkaista, joihin työmääräys on kohdistettu. Sarakkeissa näkyy kyseiselle työmääräyspohjalle määritellyt toimenpiteet. Suorittamattomien toimenpiteiden kohdalla soluissa on toimenpiteen eräpäivä ja suoritettujen toimenpiteiden kohdalla lihavoidulla fontilla toimenpiteen suorituspäivä. Toimenpiteiden päivämäärän ja taustan väreillä on erilaisia merkityksiä:


  • Valkoinen tausta ja harmaa päivämäärä: Toimenpidettä ei vielä ole tehty ja sen eräpäivä on tulevaisuudessa. Päivämäärä on toimenpiteen eräpäivä.
  • Valkoinen tausta ja punainen päivämäärä: Toimenpidettä ei vielä ole tehty, mutta sen eräpäivä on jo mennyt eli toimenpide on myöhässä. Päivämäärä on toimenpiteen eräpäivä.
  • Vihreä tausta ja vihreä (lihavoitu) päivämäärä: Toimenpide on suoritettu ajoissa. Päivämäärä on toimenpiteen suorituspäivä. 
  • Vihreä tausta ja punainen (lihavoitu) päivämäärä: Toimenpide on suoritettu myöhässä. Päivämäärä on toimenpiteen suorituspäivä.


Raporttia on mahdollista rajata seuraavasti:

  • Aikaväli:  voit rajata, mille ajanjaksolle kohdistuvia työmääräyksiä raportilla näytetään.
  • Toimenpiteen tila: voit rajata raporttia näyttämään vain myöhästyneet tai vain suoritetut toimenpiteet. 
  • Kategoria: Raportilla näkyviä työmääräyksiä voi rajata työmääräyskategorioiden mukaan
  • Tekijä: Voit rajata työmääräyksiä työmääräyksien tekijöiden mukaan
  • Asiakasvastuu: Voit rajata näkyviä toimenpiteitä asiakasvastuun mukaan


Tehtyäsi rajauksia paina vihreää "Näytä" - painiketta, jolloin sivu latautuu uudestaan ja tehdyt rajaukset tulevat voimaan. "Excel" - painikkeesta raportin voi viedä exceliin, jossa jokainen toimenpide on omalla rivillään. Myös excel noudattaa raportille tehtyjä rajauksia.