Ohjeen sisältö:

  1. Raportti-välilehti
  2. Raportin rajaukset


Kirjausten tuotteet-raportti löytyy hallintapuolen kohdasta Raportit -> Kirjausten tuotteet. Raportilla voidaan kätevästi seurata kaikkia tuntikirjauksille lisättyjä tuotteita määritetyn aikavälin sisällä.


1. Raportti-välilehti


Raporttia voidaan rajata tietyn aikavälin, tuotteen, asiakkaan, sekä työntekijän perusteella. Tuote-, asiakas-, sekä työntekijä-rajaukset määritetään omilla välilehdillään (tästä lisää myöhemmässä vaiheessa).

Raporttia voidaan myös ryhmitellä kahdella eri tasolla muun muassa tuoteryhmittäin, asiakkaittain, asiakasryhmittäin, sekä tileittäin. Oletuksena ryhmittely on tuoteryhmittäin.


Lisäksi raporttia voidaan rajata tuotteiden tilan mukaan ("Kaikki"-kenttä). "Käsittelemättä (sis. vahvistamattomat)"-valinta näyttää raportilla kaikki laskuttamatta, sekä hyväksymättä-tilassa olevat tuotteet. "Käsitelty"-valinta näyttää tuotteet, jotka on laskutettu tai ylläpitäjän hyväksymät. "Vahvistamatta"-valinta näyttää kaikki vahvistamatta-tilassa olevat tuotteet (esim. hyväksymättömällä vuorolla oleva tuote).


Raportti saadaan ladattua kahteen eri tyyppiseen exceliin "Excel"- ja ratas-painikkeista. "Excel"-painikkeesta saadaan ladattua Kohon näkymää vastaava yhteenveto-raportti, josta nähdään tuotteiden lukumäärät, laskutus ja kustannus. Ratas-painikkeesta saadaan ladattua yksityiskohtaisempi erittely-raportti, josta nähdään tuotteet eriteltyinä kirjauksittain omilla riveillään.


Tuotteen vuorot


Klikkaamalla raportin tuoteriviä päästään syvemmin porautumaan vuoroihin, joilta kyseinen tuote löytyy. Avautuvassa ikkunassa nähdään suljetut rivit eriteltyinä asiakkaittain. Suljetulla rivillä nähdään tuotteen yhteenlaskettu kappalemäärä vuoroilla, laskutus yhteensä, sekä kustannus yhteensä. Klikkaamalla asiakkaan rivin auki saadaan listaus asiakkaalle kirjatuista vuoroista, josta nähdään työntekijän nimi, vuoron päivämäärä, tuotteen kappalemäärä kirjauksella, laskutus, sekä kustannus. Klikkaamalla vuoron päivämäärää avautuu kirjatun vuoron muokkausnäkymä uuteen välilehteen.


Tuotteen vuorot saadaan myös ladattua exceliin klikkaamalla "Excel"-painiketta.


2. Raportin rajaukset


Tuotteet-välilehti


Raportin tuotteita voidaan rajata "Tuotteet"-välilehdellä. Voit valita tuotteita yksittäin tuotteen täppää klikkaamalla tai vaihtoehtoisesti ryhmittäin "Valitse kaikki"-painikkeesta. Voit myös rajata tuotteita erikoisryhmän avulla valitsemalla tietyn erikoisryhmän alasvetovalikosta. Oletuksena näytetään kaikki tuotteet, jos yhtäkään tuotetta ei ole valittu.


Asiakkaat-välilehti


Raportin asiakkaita voidaan rajata "Asiakkaat"-välilehdellä. Voit valita asiakkaita yksittäin asiakkaan täppää klikkaamalla tai vaihtoehtoisesti ryhmittäin "Valitse kaikki"-painikkeesta. Voit myös rajata asiakkaita erikoisryhmän avulla valitsemalla tietyn erikoisryhmän alasvetovalikosta. Oletuksena näytetään kaikki asiakkaat, jos yhtäkään asiakasta ei ole valittu.


Työntekijät-välilehti


Raportin työntekijöitä voidaan rajata "Työntekijät"-välilehdellä. Voit valita työntekijöitä klikkaamalla työtekijän täpän aktiiviseksi. Oletuksena näytetään kaikki työntekijät, jos yhtäkään työntekijää ei ole valittuna.