Laskutettavat tunnit -raportista näet työntekijöiden kerryttämiä laskutettavia tunteja. Haku voidaan rajata ajanjakson, asiakkaan, projektin, tehtävän, työntekijän/tiimin, laskun tilan, laskentakohteen, vastuiden tai tuotteiden perusteella. 

Koho näyttää tehtyjen valintojen perusteella kirjattujen tuntien määrän, jakauman laskutettavien ja ei-laskutettavien tuntien välillä sekä euromääräiset summat laskutetuista (tunti- ja tuotelaskutus) ja laskuttamattomista tunneista (tunti- ja tuotelaskutus).


Huom!

  • Tuntikirjauksissa näet ensisijaisesti työvuorojen laskutettavat tunnit
  • Mikäli vuoroja on yhdistelty, raportti näyttää yhdistelmävuorot, eikä alkuperäisiä osavuoroja. Jos yhdelle yhdistelmävuorolle on kirjattu paljon aikaa, tämä kaikki aika kirjautuu tällöin yhdelle päivälle.
  • Raportti näyttää myös vahvistamattomat työvuorot.

  

Välilehdet:


Kuvaaja-välilehdellä oleva graafi näyttää viikko- tai päivätasolla (riippuen tarkasteltavan aikajakson pituudesta) tehtyjen ja laskutettujen tuntien euromäärät.Asiakas -välilehti kertoo, miten tunnit jakautuvat asiakkaittain. Ovatko kirjatut tunnit tuntilaskutettavia (Lask.) vai sopimuksen alaisia tunteja (Sop.) sekä kirjatut tunnit yhteensä (Yht.). Rivin oikeaan reunaan lasketaan työntekijän työvuorojen ja suoritteiden kautta tuottama laskutus sekä työntekijän tuottama laskutus jaettuna kaikilla kirjautuilla tunneilla (€/h). HUOM! Tämä ei kuitenkaan ole henkilön todellinen henkilölaskutus, vaan tarjoaa suuntaa-antavaa dataa kirjattujen merkintöjen perusteella. Henkilölaskutusraportti löytyy omana raporttina raportoinnin Laskutus -osiosta.


Klikkaamalla asiakkaan riviä avautuu asiakaskohtainen tehtävälistaus. Klikkaamalla tehtävän riviä avautuu lista työvuoroista.
Projekti -välilehti kertoo, miten tunnit jakautuvat projekteittain. Ovatko kirjatut tunnit tuntilaskutettavia (Lask.) vai sopimuksen alaisia tunteja (Sop.) sekä kirjatut tunnit yhteensä (Yht.). Rivin oikeaan reunaan lasketaantyöntekijän työvuorojen ja suoritteiden kautta tuottama laskutus sekä työntekijän tuottama laskutus jaettuna kaikilla kirjautuilla tunneilla (€/h). HUOM! Tämä ei kuitenkaan ole henkilön todellinen henkilölaskutus, vaan tarjoaa suuntaa-antavaa dataa kirjattujen merkintöjen perusteella. Henkilölaskutusraportti löytyy omana raporttina raportoinnin Laskutus -osiosta.


Klikkaamalla asiakkaan riviä avautuu projektikohtainen tehtävälistaus. Klikkaamalla tehtävän riviä avautuu lista työvuoroista.
Tehtävä -välilehti kertoo, miten tunnit jakautuvat tehtävittäin. Näkymästä näet sekä työvuoroille lisättyjen tuotteiden kappalemäärät ja nettotulot, että tehtäville kirjatut tuntimäärät, nettotulot ja kustannukset tehtävittäin. 

Tehtävät on jaoteltu tehtäväryhmien perusteella, ja tehtävät, jotka eivät ole missään tehtäväryhmässä (= suoraan projekteille perustetut uniikit tehtävät) ovat "Itsenäiset tehtävät" -alaotsikon alla.
Kuukausi -välilehti näyttää kuukausittaisen tunti -ja laskutusmäärän. Data on jaettu Sisäinen, Sopimuksen alainen, Laskutettavaa, Yhteensä, Tuntilaskutus, Tuotelaskutus ja Kustannus sarakkeisiin, ja klikkaamalla jonkin sarakkeen alla olevaa tuntimäärää (sininen linkki), avautuu listaus tähän kuuluvista tuntikirjauksista. Huomioithan, että haun rajauksen aikavalinta vaikuttaa tässä näkymässä oleviin kuukausiin.
Henkilö -välilehti kertoo kuinka tunnit jakautuvat työntekijöittäin. Klikkaamalla työntekijän riviä, saadaan avattua listaus työntekijän tekemistä vuoroista (joita voidaan jälleen tarkemmin tarkastella klikkaamalla vuoron kohdalta). Avautuvassa välilehdessä voit myös tarkastella työntekijän kuluttamien tuntien määrää asiakkaittain tai tehtävittäin.

Näkymä kertoo laskutettavien tuntien, sopimuksen alaisten tuntien, sekä sisäisten tuntien määrän ja lisäksi näiden yhteenlasketun summan.


"Lask. %"-sarakkeesta nähdään henkilön laskutusaste. Jos yritys käyttää työpäiväkelloa työajan seurantaan niin laskutusaste perustuu laskutettavien ja sopimuksen alaisten tuntien summaan jaettuna kaikilla "Liukuma"- ja "Töissä"-asetukset omaavilla työpäivätunneilla (näet henkilön työpäivätunnit viemällä hiiren sarakkeen päälle).


Jos yritys seuraa työaikaa työvuorojen kautta niin laskutusaste perustuu laskutettujen ja sopimuksen alaisten tuntien summaan jaettuna kaikilla työvuorojen tunneilla.


"Laskutus"-sarake kertoo työntekijän työvuorojen ja suoritteiden tuottaman laskutuksen. "€/h"-sarake kertoo työntekijän tuottaman laskutuksen jaettuna kaikilla kirjatuilla tunneilla. "Kust."-sarake kertoo työntekijän tuottaman kustannuksen.


Tiimi -välilehti kertoo kuinka tunnit jakautuvat tiimeittäin. Mikäli henkilö ei ole missään tiimissä, kirjatut tunnit näkyvät Ei tiimiä rivillä. Näkymä kertoo laskutettavien tuntien, sopimuksen alaisten tuntien, sekä sisäisten tuntien määrän ja lisäksi näiden yhteenlasketun summan.


"Lask. %"-sarakkeesta nähdään tiimin laskutusaste. Jos yritys käyttää työpäiväkelloa työajan seurantaan niin laskutusaste perustuu laskutettavien ja sopimuksen alaisten tuntien summaan jaettuna liukuman alaisilla työpäivätunneilla (näet tiimin työpäivätunnit viemällä hiiren sarakkeen päälle).


Jos yritys seuraa työaikaa työvuorojen kautta niin laskutusaste perustuu laskutettujen ja sopimuksen alaisten tuntien summaan jaettuna kaikilla työvuorojen tunneilla.


"Laskutus"-sarake kertoo tiimin työvuorojen ja suoritteiden tuottaman laskutuksen. "€/h"-sarake kertoo tiimin tuottaman laskutuksen jaettuna kaikilla kirjatuilla tunneilla. "Kust."-sarake kertoo tiimin tuottaman kustannuksen.


Vaiheittain välilehti kertoo kuinka tunnit jakautuvat projektin suunnitelman eri vaiheille. Mikäli projektilla ei ole luotu suunnitelmaa, kirjatut tunnit näkyvät Kohdistamatta sarakkeessa. 
Kaikki vuorot -välilehti kertoo, mistä vuoroista kirjatut tunnit koostuvat. Mikäli vuoroja on yhdistelty, raportti näyttää yhdistelmävuorot, eikä alkuperäisiä osavuoroja.Tuntikirjauksen vaihtaminen toiselle tehtävälle


Kohossa on mahdollista vaihtaa useiden tuntikirjausten takana olevaa tehtävää kerralla. Tuntikirjausten vaihtaminen tehtävältä toiselle onnistuu hallintapuolen kohdasta Raportit -> Laskutettavat tunnit -> Kaikki vuorot. Määritä rajausten avulla näkymään tuntikirjaukset, jotka haluat siirtää ja paina "Vaihda tehtävää"-painiketta.


Valitse avautuvassa ikkunassa asiakas, projekti ja tehtävä johon kirjaukset halutaan siirtää, ja kirjaukset jotka tälle tehtävälle halutaan siirtää. Voit valita yksittäisiä kirjauksia rivin vasemmasta laidasta tai valita kaikki kirjaukset kerralla klikkaamalla ensimmäisen sarakkeen ylimmästä solusta. Lopuksi paina "Vaihda tehtävää"-painiketta.


Huom. Tehtävää ei voi vaihtaa tuntikirjauksille, jotka ovat lukittuja, työmääräykseen/projektisuunnitelman vaiheeseen kohdistettuja tai yhdistelmävuoron osavuoroja, joten nämä kirjaukset eivät näy listauksessa. Saat avattua työkalun ohjeen klikkaamalla kysymysmerkki-kuvaketta.


Laskutusjaksotus -välilehdeltä näet valitun aikavälin työvuorojen ja näiden tuotteiden laskutustilan. Näet myös kokonaistilanteesta katsauksen, jossa näkyy jakauma laskutettavien ja sopimuksenalaisten tuntien välillä sekä tuntilaskutuksen ja tuotelaskutuksen välillä. Voit rajata näkyville vuorot ja tuotteet, joita ei ole laskutettu valittuun päivään mennessä.
Useimpien välilehtien sisältämät tiedot voit myös viedä Excel-tiedostoon.