Kohossa voidaan myyntilaskujen lisäksi käsitellä myös ostolaskuja. Ostolaskut löytyvät Laskut välilehdeltä. Ominaisuus toimii vain tiettyjen reskontrajärjestelmien rajapinnan kanssa, ja vaatii aktivoinnin Kohon ylläpidon toimesta, joten ole yhteydessä asiakaspalveluumme, mikäli ominaisuus halutaan liittää Koho -tilillenne. 


Koho hakee taloudenhallintajärjestelmästä ostolaskut joka yö. Hae uudet painikkeesta voidaan myös hakea ostolaskut Kohoon manuaalisesti. Toimittajat-painikkeesta voidaan määritellä miten ostolaskut toimittajittain käsitellään. 


Käsittelytapojen ohje:

  • Hyväksyntä ja läpilaskutus: Ostolaskuista lähetetään taloudenhallintajärjestelmään tieto hyväksynnästä / hylkäyksestä. Hyväksytyn ostolaskun rivit läpilaskutetaan loppuasiakkaalta.
  • Hyväksyntä ja kulutuonti: Ostolaskuista lähetetään taloudenhallintajärjestelmään tieto hyväksynnästä / hylkäyksestä. Hyväksytyn ostolaskun rivit tuodaan Kohoon kustannuksiksi.
  • Vain hyväksyntä: Ostolaskuista lähetetään taloudenhallintajärjestelmään tieto hyväksynnästä / hylkäyksestä.
  • Vain läpilaskutus: Ostolaskun rivit läpilaskutetaan loppuasiakkaalta.
  • Vain kulutuonti: Ostolaskun rivit tuodaan Kohoon kustannuksiksi.
  • Ei ostolaskutuontia: Toimittajan laskuja ei tuoda Kohoon. Toimittajan käsittelemättömät ostolaskut poistetaan.Käsittelemättömät-välilehti listaa kaikki taloudenhallintajärjestelmästä tuodut laskut käsiteltäviksi. Klikkaamalla ostolaskua saa ostolaskun esikatselun auki, jossa saa tiedot ostolaskusta näkyville. 


Mikäli ostolasku on läpilaskutettava eli yritys on ostanut jotain, joka halutaan laskuttaa asiakkaalta, lasku tulee kohdistaa oikealle projektille. 
+Rivi painikkeesta saadaan lisättyä läpilaskutettavalle ostolaskulle lisää laskurivejä, jotka kohdistetaan joko samalle tai eri projektille. "Kopioi projekti muille riveille" -painike, kopioi ensimmäisen rivin projektin kaikille riveille.

Lisää riveille tuote, kappalemärää, hinta, kustannus ja nimi. 

Rivejä voi poistaa roskalaatikko -kuvakkeesta. 


Kustannus on se, mitä yritys maksaa siitä ja hinta on, mitä yritys laskuttaa asiakkaalta. Tuote voi olla katteellinen tai katteeton. Laskulle voidaan manuaalisesti määritellä kate, mikäli asiakasta laskutetaan suuremmalla summalla, mitä ostolasku itsessään on. 


Kate lisätään Aseta kate % / Korota hintoja soluun prosentuaalisesti. 

Lisää kate: Laskee kokonaishinnan kulun perusteella niin, että hinnassa on valittu prosentti katetta.

Korota hintoja: Asettaa hinnaksi kulun korotettuna valitulla prosenttimäärällä


Prosenttimäärä lisätään soluun ja klikataan Lisää kate tai Korota hintoja.
Kun lasku on tarkistettu, kate lisätty ja projekti kohdistettu, tallenna ostolasku ja klikkaa valmis -painiketta. 


Valmis -painike tekee kolme asiaa:1. Ostolasku menee käsitellyt osioon2. Tieto laskun hyväksymisestä menee taloudenhallintajärjestelmään (jos toimittajalla on hyväksyntä-asetus päällä)


3. Mikäli ostolasku on läpilaskutettava, Koho luo ostolaskutuonti tehtävän alle omat kirjaukset ostolaskun kirjauksista laskuttamatta välilehdelle. Ostolaskun tuotteet ovat valmiita jälleenlaskutettavaksi asiakkaalta.