Ohjeen sisältö


Kun Kohon tiketöinti on konfiguroitu yrityksellesi, löydät tiketöinnin ominaisuudet Työvuorot-puolelta sivun vasemmasta laidasta "Tiketit"-otsikon alta. Pääsy tiketöinnin puolelle edellyttää, että käyttäjälle on pääkäyttäjän toimesta määritelty tiketöintiin käyttöoikeus. Käyttäjälle näkyviä tikettejä on myös mahdollista rajata (katso kohta "Käyttöoikeudet" ohjeesta: Uuden käyttäjä lisääminen Kohoon tai jos käytössänne on käyttäjäprofiilit: Käyttäjäoikeuksien hallinta - Käyttäjäprofiilit).


1. Avoinna - välilehti


Löydät kaikki avoinna olevat tiketit kohdasta Työvuorot -> Tiketit: Avoinna. Päänäkymässä järjestelmään saapuneet tiketit listautuvat oletuksena siten, että ensimmäisenä näkyy tiketit joille ei ole vielä määritelty käsittelijää (kohdistamatta-ryhmä).
Listauksen rajaukset ja järjestyksen muuttaminen


Sivun yläreunasta löytyy toimintoja, joiden avulla on mahdollista rajata näkyvillä olevia tikettejä ja muuttaa niiden järjestystä:


 • Päivämäärä: Voit rajata näkymään vain tietyn aikajakson sisällä luodut tiketit asettamalla alku- ja loppupäivämäärät päivämääräkenttiin. Voit myös käyttää vain toista päivämäärärajausta, jolloin alkupäivämäärää edeltävät tai loppupäivämäärää vanhemmat tiketit rajataan pois näkymästä.
 • Oletus: Voit muuttaa listauksen järjestystä esim. viimeisimmän viestin, prioriteetin tai tilan mukaan.
 • Nouseva: Voit valita listauksen järjestyksen nousevaksi tai laskevaksi.
 • Laajennettu: Voit muuttaa listauksen rivit laajennettuun tai tiivistettyyn muotoon.
 • Haku: Klikkaamalla "Haku"-painikkeesta avautuu ikkuna tarkempaa hakua varten, jossa voit hakea tikettejä hakusanaa käyttämällä ja määrittää haun etsimään esim. vain sen nimisiä liitetiedostoja. Voit myös rajata tuloksiin vain avoinna / suljettu -tilassa olevat tiketit.
 • Prioriteetti: Voit rajata listaukseen nähtäväksi vain valitun prioriteetin omaavat tiketit.
 • Tila: Voit rajata listaukseen näkyviin vain valitun tilan omaavat tiketit. Huom. jos haluat tarkastella "Suljettu" - tai "Ratkaistu" - tilassa olevia tikettejä, siirry "Suljettu" - välilehdelle, jota käsitellään tämän ohjeen toisessa osassa.
 • Kategoria: Voit rajata listaukseen vain valitun liiketoimintalinjan omaavat tiketit.
 • Agentti: Voit rajata listaukseen vain tietyille agenteille kuuluvat tiketit.
 • Tiimi: Voit rajata listaukseen vain tietylle tiimille määritellyt tiketit.
 • Asiakas: Voit rajata listaukseen vain tietyille asiakkaille kohdistetut tiketit.
 • Tyyppi: Jos on määritelty tikettityyppejä, myös niiden mukaan voi tehdä rajauksia
 • Watched: Valitsemalla tämän kentän listauksessa näkyvät vain tiketit, joissa olet seuraajana.


Saat päivitettyä tikettilistauksen ajantasalle klikkaamalla "Haku"-painikkeen oikealla puolella olevaa päivityspainiketta. 

Voit myös halutessasi tallentaa tai tyhjentää käytössäsi olevat rajaukset klikkaamalla päivämäärärajauksen vasemmalla puolella olevaa ratas-painiketta. Rattaan kuvaa klikkaamalla avautuu ikkuna, jossa voit tallentaa asettamasi rajaukset klikkaamalla "Save settings"-painiketta. Tallentamisen yhteydessä Koho pyytää syöttämään tallennettaville rajauksille nimen, jonka jälkeen rajaukset voidaan hakea tallennus-painikkeen yläpuolella olevasta alasvetovalikosta ja painamalla "Valitse". Kyseisestä ikkunasta voidaan kätevästi myös tyhjentää kaikki rajaukset painamalla "Clear form"-painiketta.


Tikettiryhmät saadaan suljettua ja avattua klikkaamalla ryhmän otsikon päältä.Rajaus-osion oikeasta laidasta löytyy erilaisia toimintoja:

 • Erääntynyt: Ikonia painamalla saadaan tikettilistaukseen näkyviin vain erääntyneet tiketit.
 • Erääntyy 24h: Ikonia painamalla saadaan tikettilistaukseen vain 24h sisällä erääntyvät tiketit.
 • Asiakas puuttuu: Ikonia painamalla saadaan tikettilistaukseen vain ilman asiakasta olevat tiketit.
 • Agentti puuttuu: Ikonia painamalla saadaan tikettilistaukseen vain ilman agenttia olevat tiketit.
 • Tapahtumat: Ikonia painamalla avautuu ikkuna, jossa näkyy listaus tiketöinnin tapahtumista.
 • Uusi tiketti: Painikkeesta avautuu uuden tiketin luonti-ikkuna. Uuden tiketin luomisesta on kerrottu tarkemmin tässä ohjeessa: 10.1.3 Tiketöinti - Uuden tiketin luominen


Pyöreiden ikonien päällä punaisella pohjalla oleva luku kertoo tikettien lukumäärän. Tällöin ikoni-painiketta voidaan käyttää rajauksena.Kun työntekijä näkee järjestelmään saapuneen tiketin, voi hän merkitä sen itselleen käsittelyyn klikkaamalla "Agentti"-kentän oikealla puolella olevaa "Merkkaa tiketin vastuu itselle"-painiketta. Vaihtoehtoisesti tiketin käsittelijä (agentti) voidaan määrittää klikkaamalla "Agentti"-kenttää ja valitsemalla käsittelijän avautuvasta valikosta.


Tiketin pikalomakkeen toiminnot

 • Nimi: Painamalla tiketin nimeä saat avattua tiketin käsittelylomake uuteen välilehteen.
 • Asiakas: Painamalla asiakkaan nimeä avautuu asiakaskortti uuteen välilehteen.
 • Prioriteetti: Voit muuttaa tiketin prioriteettia painamalla prioriteetti-kenttää ja valitsemalla prioriteetin avautuvasta alasvetovalikosta.
 • Tila: Painamalla tiketin tila-kenttää avautuu valikko, josta voidaan vaihtaa tiketin tilaa.
 • Tiimi: Painamalla tiimi-kenttää voidaan valita tiimi, jolle tiketti näkyy.
 • Agentti: Painamalla agentti-kenttää voidaan määrittää tiketille käsittelijä.
 • Seuraajat: Silmä- tai sydänikonia painamalla voit lisätä itsesi tiketille seuraajaksi. Ikonin oikealla puolella näkyy kaikkien tiketin seuraajien nimikirjaimet.
 • Vuoro: Voit kirjata tiketille työvuoron painamalla "Vuoro"-painiketta ja syöttämällä vuorolle tarvittavat tiedot. Jos työvuoron kirjaus ei ole sinulle tuttua, voit tutustua siihen lisää tästä linkistä: Kirjausten tekeminen "+ Vuoro"-painikkeella
 • Aloita: Voit aloittaa tiketille aktiivisen työvuoron painamalla "Aloita"-painiketta ja valitsemalla tehtävän avautuvasta listasta.
 • Kohdista: Voit kohdistaa tiketin työmääräykseen painamalla "Kohdista"-painiketta ja valitsemalla työmääräyksen avautuvasta valikosta.


Painamalla pikalomakkeen pohjaa tai vasemman laidan ympyrän kohdalta saat avattua tiketin käsittelylomakkeen esikatselun sivuikkunaan. Tiketin käsittelyyn voit tutustua tarkemmin tästä linkistä: 10.1.4 Tikettien käsittely


Ilman asiakasta oleva tiketti tulee kohdistaa asiakkaaseen ennen kuin sille voidaan määrittää käsittelijä. Klikkaamalla oikean laidan alasvetovalikkoa voidaan valita asiakas olemassa olevista asiakkaista. Jos tikettiä varten tulee luoda uusi asiakas niin pääset asiakkaan luonti-ikkunaan painamalla "Luo"-painiketta. Lue lisää uuden asiakkaan luomisesta tästä ohjeesta: 3.1.1 Uuden asiakkaan luominen. Asiakkaan luomisen jälkeen sivu tulee päivittää tai painaa hakukentän vieressä olevaa päivitys-kuvaketta, jotta uusi asiakas tulee näkyviin valikkoon.

2. Suljettu - välilehti

Suljettu - välilehdellä voidaan tarkastella vain "Ratkaistu" - ja "Suljettu" - tilaan asetettuja tikettejä. Oletuksena tiketit on järjestetty erääntymispäivän mukaan nousevaan järjestykseen. Muutoin "Suljettu" - välilehdellä olevat toiminnot ovat samanlaisia kuin "Avoinna" - välilehdellä, jota on käsitelty tämän ohjeen ensimmäisessä osassa.


Heräsikö sinulla kysyttävää? Ole yhteydessä asiakaspalveluumme osoitteessa asiakaspalvelu@kohosales.com.