Työtyypit ovat työpäiväkellon käyttöön liittyviä kirjaustyyppejä, joita työntekijät sekä ylläpitäjät käyttävät kirjauksien tekoon. Työtyyppejä hallinnoidaan asetuksista "Käyttäjät" - osion "Työajat" - välilehdeltä. Klikkaa välilehdeltä löytyvää "Tyypit" - painiketta, joka avaa "Työtyypit" - ikkunan.Avautuvassa ikkunassa on matriisi, jolla voidaan säätää työtyyppejä. Jos haluat luoda uusia työtyyppejä, klikkaa ”+ Lisää”-painikkeesta ja määrittele uuden työtyypin asetukset. Työtyyppien poistetaan valitsemalla työtyyppi "Poista" - sarakkeesta, jolloin se poistuu tallennuksen yhteydessä. "Koodi" - kenttää voidaan hyödyntää, jos työaikakirjauksia viedään Kohosta johonkin ulkoiseen järjestelmään.
Matriisista löytyy seuraavat asetukset työtyyppien säätämiseen:

  • Kertymä: Määrittää kerryttääkö työtyyppi liukumaa, kun sille kirjataan aikaa. 
  • Kellokortti: Asetuksen ollessa päällä työtyyppi näkyy tuntikirjaajille työpäiväkellon kirjaustyyppien alta
  • Piilotettu: Työtyyppi ei näy ollenkaan tuntikirjauspuolella, eivätkä työntekijät voi kirjata sen alle työtuntejaan
  • Ei lasketa mukaan päivä/viikkoylitöhön: Työtyyppiä ei lasketa mukaan päivä- tai viikkoylityöhön. 
  • Töissä: Määrittää lasketaanko työtyypille kirjatut tunnit mukaan esim. laskutusastetta laskettaessa. Jos halutaan kirjata muutakin kuin työaikaa, esimerkiksi työmatkoja, voidaan tämä asetus ottaa pois päältä
  • Poissa: Määrittää onko työtyypille aikaa kirjannut henkilö töissä. Laitetaan päälle esimerkiksi lomia varten luotaville työtyypeille. Työtyypit, joille "Poissa"-asetus on valittu näkyvät myös lomakalenterissa.
  • Koko päivä: Asetuksen ollessa päällä järjestelmä luo työtyypille kirjattaessa aikaa koko työpäivän mittaisen kirjauksen. Kirjauksen pituus määrittyy henkilön päivän työaikatavoitteen perusteella
  • Ylläpidon vahvistus: Työtyypille tehdyt kirjaukset tulevat näkyviin hallintapuolen lomakalenteriin, jossa ne voidaan hyväksyä tai hylätä. Kyseiset kirjaukset tulevat lomakalenterin listauksessa ”Käsittele muut poissaolot”-alaotsikon alle, ja näkyvät kalenterissa harmaina merkintöinä
  • Tasaus: Jos yrityksellänne on käytössä työpäivien tasaus, voidaan tällä asetuksella määritellä otetaanko työtyypille kirjatut tunnit huomioon tasausta tehtäessä

 

Työtyyppimatriisin alta löytyy vielä lisävalintoja, joilla voidaan kohdistaa työtyyppejä toiminnallisiin kokonaisuuksiin ja säätää mm. lounaan minimipituutta. Useat kohdistukset linkittyvät muihin Kohon ominaisuuksiin, joten ennen kuin teet näihin asetuksiin muutoksia, suosittelemme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme asiakaspalvelu@kohosales.com.