Tarjoukset-osiosta löytyy ”Liidit”-välilehti, kun vähintään yksi liidi on luotu. Liidit näkyvät kategorioittain näkymässä yhdessä tarjousten ja sopimusten kanssa. Yllä olevassa kuvassa liidikategorioita ovat Idea, Tapaaminen ja Kartoitus. Näkymää voidaan rajata asiakkaiden tai työntekijöiden mukaan. Liidit voidaan myös laittaa järjestykseen nimen tai erääntymispäivän mukaan.  Kategoriasarakkeista nähdään kyseisen kategorian alla olevien liidien yhteenlaskettu tuottoarvio.

Yksittäisistä liideistä näkyy asiakkaan nimi, liidin nimi, erääntymispäivämäärä sekä tuoton arvio. Liidit, joiden erääntymispäivä ei ole vielä mennyt, näkyvät vihreällä taustalla, ja liidit, joiden erääntymispäivä on mennyt, näkyvät punaisella taustalla. Jos liidillä on jokin kommentti, se saadaan näkyville viemällä hiiri liidin päälle. Liideille voidaan myös lisätä viestejä esimerkiksi liidin etenemisen seuraamista varten.
Jos liidin tietoja halutaan muokata, onnistuu tämä klikkaamalla liidin kohdalta, jolloin aukeaa muokkausnäkymä. Muokkausnäkymästä on kerrottu tarkemmin tässä ohjeessa: 5.4.1 Liidin lisääminen, muokkaus ja poistaminen.

 

Liidikategorioiden muokkaus

Liidikategorioiden nimiä voidaan muokata, lisätä ja poistaa. Muokkausnäkymä saadaan auki klikkamalla jonkin kategorian nimen kohdalta.


 

Olemassa olevia nimiä voidaan muokata vapaasti, ja uusia voidaan luoda kirjottamalla tyhjille riveille uuden kategorian nimi. Kategorian poistaminen tapahtuu pyyhkimällä nimi kokonaan kentästä pois. Kategoriaa poistettaessa sen alaiset liidit katoavat näkymästä. Muista tallentaa tehtyäsi muutokset.