Olemassa olevista tuotteista voit luoda tuoteryhmiä, paketteja ja erikoisryhmiä. Eri ryhmätyypeillä on erilaiset toiminnallisuudet Kohon sisällä. Tässä ohjeessa käydään miten luoda ja hyödyntää näitä erilaisia tuoteryhmityksiä. 

Näkymä niiden luomiseen löytyy Hallintapuolen asetuksien ”Tuotteet”-osiosta. Tuoteryhmät 

Tuoteryhmät ovat tuotteiden lajitteluun tarkoitettu työkalu, jonka avulla tuotteet voidaan jakaa kategorioittain. Tuotteiden luokittelu tuoteryhmiin on hyödyllistä tuotteiden raportoinnin kannalta ja niillä voidaan luoda järjestellympi jaottelu, joka helpottaa tuotteiden löytämistä ja käyttöä. Yksi tuote voi kuulua vain yhteen tuoteryhmään kerrallaan. 


Tuoteryhmän luominen 

Tuoteryhmiä pääset luomaan menemällä asetuksien ”Tuotteet”-osion ”Tuoteryhmät”-välilehdelle ja painamalla ”+ Tuoteryhmä”-painiketta. Avautuvassa ikkunassa voit määritellä seuraavat asiat: 

  • Nimi: Valitse tuoteryhmälle sitä kuvaava nimi (esim. Sisäiset työt) 
  • Selite: Voit antaa ryhmälle sitä kuvaavan selitteen 
  • Yläkategoria: Voit määrittää tuoteryhmälle yläkategorian jolloin ryhmä asettuu tämän ryhmän alle tuotenäkymässä. Esimerkiksi ”Kuukausittaiset asiakastyöt”-ryhmä ”Asiakastyöt”-ryhmän alakategoriana. 
  • Lisää kuva: Voit halutessasi lisätä tuoteryhmälle sille sopivan kuvan 
  • Tuotteiden valinta: Tuotteita voidaan valita joko erikoisryhmiä hyödyntäen tai valitsemalla suoraan listauksesta. ”Valitse kaikki”-painikkeilla voi valita tuotteita kokonaisen ryhmän kerrallaan.  

Tehtyäsi haluamasi määritykset paina ”Tallenna”-painikkeesta luodaksesi tuoteryhmän.  


Tuoteryhmän muokkaaminen ja poisto 

Jos haluat muokata tai poistaa olemassa olevan tuoteryhmän, klikkaa tuoteryhmän nimen kohdalta joko ”Aktiiviset” -tai ”Tuoteryhmät”-välilehdellä Tuotteet-osiossa. Avautuvassa ikkunassa voit muokata tuoteryhmän tietoja haluamallasi tavalla (muista tallentaa) tai poistaa tuoteryhmän painamalla yläosan ”Poista”-painiketta. Tuoteryhmän poistaminen siirtää sen sisältämät tuotteet ”Luokittelemattomat”-tuoteryhmän alle. 

 


Tuotepaketit 

Tuotepaketit ovat tuotekokonaisuuksia, joita voidaan lisätä tarjouksille, sopimuksille, laskuille tai tuntikirjauksille, ja ylipäätään useimmissa näkymissä, joissa voit lisätä tuotteita johonkin, voit myös lisätä tuotteita tuotepakettien perusteella. Tuotepaketeille voidaan lisätä eri tuotteita ja määritellä tuotteiden määrät ja hinnat erikseen. Tuotepaketit ovat erityisen hyödyllisiä silloin, jos yrityksesi tarjoaa useita tuotteita yhteen liitettyinä.  


Tuotepaketin luominen 

Tuotepaketteja pääset luomaan asetuksien Tuotteet-osion ”Tuotepaketit”-välilehdeltä painamalla ”+Paketti”-painiketta. Avautuvassa ikkunassa määrittele ensin ”Tuotepaketti”-välilehdellä tuotepaketin nimi ja halutessasi sitä kuvaava selite. Tämän jälkeen siirry ”Tuotteet”-välilehdelle, jossa pääset määrittämään tuotepakettiin sisällytettävät tuotteet sekä niiden tiedot. 
Tuotteet-välilehdellä paina ”+ Lisää Tuote”-painiketta lisätäksesi haluamasi tuotteet. Avautuvassa ikkunassa etsi haluamasi tuotteet joko hakukenttää hyödyntäen tai listasta etsimällä. Klikkaamalla tuotteen vieressä olevaa +-painiketta tuote lisätään ikkunan yläosassa olevaan listaan. Voit myös lisätä jo olemassa olevia tuotepaketteja. Kun olet valinnut haluamasi tuotteet, paina ”Lisää valitut tuotteet”-painiketta jotta tuotteet lisätään tuotepakettiin ja niitä päästään muokkaamaan. Tuotteiden muokkaustilassa voit määrittää pakettiin tulevien tuotteiden määrän sekä kappalehinnan. Klikkaamalla tuotteen kohdalta saadaan auki lisävalinnat, joissa voit määrittää tuotteelle nimikkeen (jos haluat tuotteelle jonkin muun nimen tuotepaketissa), laskuselitteen, sisäisen kommentin, arvonlisäveroprosentin, tuotteen kustannuksen sekä mahdollisen alennuksen (alennuksessa voidaan käyttää prosenttimäärää tai euromäärää, voidaan vaihtaa klikkaamalla napista kentän vieressä). 


Tuotelistaukseen voi myös lisätä väliotsikoita sekä luoda ryhmiä yläosassa olevista painikkeista (voidaan hyödyntää parhaiten tarjouksien ja sopimuksien yhteydessä). Jos haluat poistaa tuotteen listasta, paina roskakori- kuvaketta poistettavan rivin oikeassa laidassa. 


Lopuksi paina ”Tallenna”-painikkeesta luodaksesi tuotepaketin. Tämän jälkeen tuotepaketti on lisättävissä paikoissa missä tuotteita voi normaalistikin lisätä, esimerkiksi laskuille tai työvuoroille. 


 

Erikoisryhmät 

Erikoisryhmät on tarkoitettu helpottamaan useiden tuotteiden samanaikaista tarkastelua esimerkiksi raportointipuolella. Erikoisryhmät myös helpottavat sopimuksille sisällytettyjen tuotteiden tarkastelua (kts. kohta ”Erikoisryhmien tarkastelu”) ja poikkeavat tuoteryhmistä siten, että yksi tuote voi kuulua useaan erikoisryhmään kerrallaan, joten erikoisryhmistä voidaan luoda lukematon määrä kokonaisuuksia. Erikoisryhmiä voidaan hyödyntää esimerkiksi laskutuksen raportoinnissa, jossa raportteja voidaan rajata erikoisryhmien perusteella tiettyihin tuotteisiin.  


Erikoisryhmän luominen 

Erikoisryhmiä pääset luomaan asetuksien Tuotteet-osion ”Erikoisryhmät”-välilehdeltä painamalla ”+Erikoisryhmä”-painiketta. Avautuvassa ikkunassa voit määritellä seuraavat asiat:  

  • Nimi: Kuvaava nimi ryhmälle 
  • Selite: Ryhmää kuvaava selite 
  • Tuotteiden valinta: Valitse tuotteet jotka haluat erikoisryhmään. Voit valita tuotteet yksitellen, tai hyödyntää olemassa olevia erikoisryhmiä tai valita tuoteryhmittäin useita kerralla ”Valitse kaikki”-painikkeista. 

Tehtyäsi haluamasi määritykset paina ”Tallenna”-painikkeesta luodaksesi erikoisryhmän.  

 

Erikoisryhmien muokkaus ja poistaminen 

Erikoisryhmiä pääset muokkaamaan samasta valikosta (asetuksien Tuotteet -> Erikoisryhmät) painamalla muokkaamista vaativan ryhmän kohdalta. Avautuvassa ikkunassa voit tehdä haluamasi muutokset ryhmään (muista tallentaa!). 

Jos haluat poistaa erikoisryhmän, saman muokkausikkunan yläosasta löytyy ”Poista”-painike, josta erikoisryhmä saadaan poistettua. 

 

Erikoisryhmien tarkastelu

Erikoisryhmiä voidaan tarkastella tarkemmin painamalla halutun erikoisryhmän kohdalta asetuksissa, ja tämän jälkeen painamalla ”Näytä erikoisryhmä”-painiketta. 
Avautuvassa näkymässä näet, montako tuotetta ja palvelua (kausituotteet) erikoisryhmään kuuluu. Lisäksi voit tarkastella, mitä kyseiset tuotteet ovat ja mihin erikoisryhmiin tuotteet kuuluvat. 


Tämän lisäksi näkymästä löytyy ”Myydyt tuotteet”-listaus, joka tulee näkyviin silloin kun erikoisryhmän tuotteita on lisätty sopimuksille. Lisäksi näet sopimusten hinta- ja katetiedot. Erikoisryhmiä voidaankin luoda eritoten tarkempaa tuoteryhmittäistä sopimustarkastelua varten.  "Erikoisryhmät" - sivulta löytyy myös matriisi, jonka avulla voidaan helposti tarkastella erikoisryhmiä ja niihin kuuluvia tuotteita. Tämä on hyödyllinen erityisesti silloin, jos tuotteita ja ryhmiä on paljon. Jos halutaan tarkastella, mihin erikoisryhmään tuotteet kuuluvat,  erikoisryhmistä ja niiden sisältämistä tuotteista. Voit kätevästi matriisista klikata tuotteita ryhmiin tai niistä pois klikkaamalla haluamasi solun kohdalta.