Tässä ohjeessa kerrotaan, miten Tuntikoneeseen tehtyjä työaikakirjauksia saadaan vietyä Personec W - palkanlaskentajärjestelmään. Tarkemmin Tuntikoneen toiminnasta on kerrottu tässä ohjeessa: 6.1.1 Tuntikone


Työntekijäkoodi


Työntekijöille tulee tallentaa Kohon Personec W:n työntekijäkoodi. 


Jos käytössä on Tuntikone, työntekijäkoodi tallennetaan seuraavaan kenttään: Jos käytössä on Tuntikone powered by Koho, työntekijäkoodi tallennetaan seuraavasti. Etsi haluttu käyttäjä "Asetukset" => "Käyttäjät" - osiosta. Avaa käyttäjän tiedot klikkaamalla käyttäjän rivin päältä. "Yhteystiedot" - välilehdeltä löytyy "Koodi" - kenttä, johon Personec W - työntekijäkoodi tallennetaan. 
Siirtotiedosto


Personec W:hen vietävä raportti löytyy "Raportit" - osiosta "Tulosta raportti" - sivulta. Raportti rajataan halutulle aikavälille ja "Tulosta" - painikkeesta Tuntikone muodostaa siirtotiedoston, jonka voi viedä Personec W:hen. Skeema

Personec W tarvitsee skeeman, joka kertoo missä muodossa siirtotiedoston data on. Kopioi alla oleva teksti Personec W:n skeema-kenttään: 


FileId=csvtap

SchemaType= 1
Filetype=VARYING
Delimiter=""
Separator=;
CharSet=BLLT1F10
Field1=henkilonumero,CHAR,8,0,0,"1",""
Field2=palkkalaji,LONGINT,8,0,8,"1",""
Field3=tunnit,CHAR,10,0,16,5,""
Field4=alku_pvm,DATE,10,0,26,"1",""
Field5=loppu_pvm,DATE,10,0,36,"1",""
Field6=maara,FLOAT,10,0,46,2,""
Field7=maara_ahinta,FLOAT,10,56,2,""