Työpäiväkellon kirjausten seuranta, muokkaaminen ja liukumasaldot

Työpäiväkellon kirjauksia sekä työntekijäkohtaisia liukumia pääsee tarkastelemaan pääkäyttäjän Hallinta -puolella. Valitse "Raportit" -välilehdeltä kohta "Työpäivät". Liukumien oikea toiminta vaatii työntekijäkohtaisten työpäivätavoitteiden määrittelyn Kohoon. Lue lisää työntekijäkohtaisten työpäivätavoitteiden laatimisesta tästä ohjeesta: 3.7.1 Työntekijäkohtaisten tuntitavoitteiden laatiminen (Työpäiväkello)

 

Työpäivämerkintöjä voidaan tarkastella kahdella eri tavalla: ”Viikoittain" sekä "Liukuma".

 

"Viikoittain" -näkymä

Viikoittain -näkymästä pääset tarkastelemaan viikkotasolla yrityksen kaikkien työntekijöiden tuntimääriä päivätasolla. Voit vaihtaa viikkoa valitsemalla halutun päivän kalenterista tai käyttämällä päivämääräkentän vieressä olevia nuolia. Voit rajata näkymää tiimeittäin tai työtyypin mukaan. Lue työtyypeistä lisää tästä ohjeesta: 3.8.5 Työtyyppien hallinnointi (Työpäiväkellon kirjaustyypit). Valitsemalla "Myös ei-kumulatiiviset" - kentän myös sellaiset kirjaukset näytetään, jotka eivät vaikuta liukumaan. 

 

Tarkempaa tarkastelua tai työpäiväkellon merkintöjen korjauksia pääsee tekemään klikkaamalla haluttua tuntilukua viikkonäkymästä.

 

Jos käyttäjät ovat manuaalisesti muokanneet työpäiväkellon dataa (esim. aloitusajan manuaalinen muutos tai takautuva kirjaus), jää raportoinnin viikkonäkymään indikaatio (punainen tähti-symboli) kaikkien niiden solujen kohdalle, joissa muutoksia on. Näin raportoinnin käyttäjä näkee kätevästi, mitkä merkinnät saattavat vaatia erikoistarkastusta. Tarkempi muutosloki on nähtävillä avatussa päivänäkymässä (kts. kuva alempana) kohdassa "Muutokset".

 

 

Työpäivämerkintöjen muokkaaminen


Kun viikkonäkymässä olevaa tuntilukua on klikattu, avautuu tarkempi näkymä työpäivän sisällöstä. Näkymässä työpäiväkirjauksiin voidaan tehdä myös muutoksia. Tarkemmin muutosten tekemisestä työpäiväkirjauksiin on kerrottu tässä ohjeessa: 3.8.3 Työpäiväkellon kirjausten muokkaaminen "Liukuma" -näkymä

Pääkäyttäjä voi seurata työntekijöiden liukumien kertymistä "Työpäivät" - osion "Liukuma" - näkymässä.


Yrityksen kaikkien käyttäjien kokonaistilanne:

Sivun ylälaidasta "Liukuma: työpäivät" -otsikon vierestä pääkäyttäjä pystyy lataamaan kaikkien työntekijöiden kokonaistilanteen excel -tiedostona. Tiedosto näyttää tilanteen kehityksen useiden kuukausien ajalta. Voit myös ladata muutosraportin, joka näyttää paljonko liukuma on muuttunut edelliseen kuukauteen verrattuna.Yksittäisen työntekijän liukuma:

Valitse haluttu työntekijä pääotsikon alla olevasta kentästä. Raportti näyttää ruudun yläosassa työntekijän kaikki tehdyt tunnit, liukuman kuluvana kalenterivuonna sekä kumulatiivisen kokonaisliukuman (suluissa oleva luku). Kumulatiivinen kokonaisliukuma sisältää siirretyt liukumasaldot edellisiltä vuosilta.

 

Ikkunan keskiosa näyttää miten tunnit ja liukuma on kertynyt kuukausitasolla. Klikkaamalla yksittäistä kuukautta pääsee näkemään ko. kuukauden näkymän viikko- ja päivätasolla.


Saldoluvun näyttäessä vihreää on työntekijä tehnyt tuntitavoitetta vastaavan tai suuremman määrän tunteja kyseiselle päivälle. Punainen luku indikoi miinussaldoa ja vihreät luvut kertovat positiivisen saldon kertymisestä. Pieni vihreä luku saldoluvun vieressä kertoo tehtyjen eli kertymätuntien määrän ko. päivänä ja pieni punainen luku näyttää työnantajan määrittämän työaikatavoitteen tuntimäärän. Pieni harmaa luku saldoluvun alapuolella kertoo kumulatiivisen liukumakertymän kyseisenä päivänä.

 

Klikkaamalla jonkin päivän päältä, saadaan kyseisen päivän työaikamerkinnät näkyviin. Tässä näkymässä päästään tekemään muutoksia. Tarkemmin muutosten tekemisestä on kerrottu tässä ohjeessa: 3.8.3 Työpäiväkellon kirjausten muokkaaminen.

 

Näkymän oikeassa yläkulmassa on näkyvillä seuraavat kolme painiketta (riippuen tiliasetuksista)


  • Korjaa tunteja: Toiminnolla voidaan tehdä saldokorjausmerkintöjä (joko positiivisiä tai negatiivisiä) alasvetovalikon avulla määritetyn käyttäjän työaikaraportointiin.  
  • + Loma: Jos tilille on käynnistetty vuosiloma-työkalu, voi pääkäyttäjäraportoinnista syöttää myös lomamerkintöjä/anomuksia alasvetovalikon avulla määritetyn käyttäjän työaikaraportointiin.  
  • + Merkintä: Painikkeen avulla voidaan syöttää tilillä käytössä olevia työpäivätyyppejä alasvetovalikon avulla määritetyn käyttäjän työaikaraportointiin.  

 

Jos tarvitset lisää tietoa aiheesta, ota yhteyttä Kohon asiakaspalveluun asiakaspalvelu@kohosales.com