Ohjeen sisältö:


1. Tuotteen luominen 
2. Tuotteen muokkaaminen 
3. Tuotteiden massamuokkaus
4. Tuotteen poistaminen Kohosta


1. Tuotteen luominen 

 

Kohossa tuotteet luodaan pääkäyttäjän hallintapuolen asetuksissa, joiden linkki löytyy yläpalkista. Siirry "Tuotteet" - välilehdelle. Yksittäisiä tuotteita pääset lisäämään "+ Tuote" painikkeen kautta. 


Olemassa olevia tuotelistoja voidaan tuoda Excel tai CSV-muodossa massatuontina "Tuo"-painikkeen avulla. Lue lisää tästä vaihtoehdosta erillisestä ohjeesta: 3.2.5 Tuotehintojen massamuokkaus Excelin avulla. Koho on myös mahdollista integroida suoraan ulkopuolisen talouden- tai tuotehallintajärjestelmän kanssa, jolloin tuoteinformaatiota voidaan tuoda ulkoisesta järjestelmästä Kohoon tai toisinpäin. Voit myös viedä tuotteet Excel-tiedostoon valikon yläreunassa olevasta "Excel"-painikkeesta.


”+ Tuote”-painiketta painamalla avautuvassa ikkunassa pääset määrittelemään tuotettasi koskevat tiedot:

 • Nimi: Tuotteen nimi.
 • Selite (lasku): Näkyy tuotteita lisättäessä, esimerkiksi projektia luotaessa tai tuntikirjaukseen tuotteita lisättäessä. Näkyy myös asiakkaan laskulla.
 • Selite (sisäinen): Näkyy tuotteita lisättäessä esimerkiksi laskulle tai vuorolle.
 • Tuotekoodi: Voit asettaa tuotteelle tuotekoodin. Tuotekoodia käytetään esim. yhdistämään tuote taloushallinto-ohjelman tuotteeseen.
 • Nettohinta: Tuotteen nettohinta.
 • Mittayksikkö: Voit asettaa tuotteelle mittayksikön alasvetovalikosta.
 • ALV%: Voit asettaa tuotteen arvonlisäveron alasvetovalikosta.
 • Kausittainen: Käytetään, jos tuotetta tullaan käyttämään sopimuksissa jatkuvalaskutteisena, esim. kuukausimaksu. Hinta on tällöin oletuksena yhden kuukauden hinta. Sopimuksilla voidaan tarvittaessa määrittää erikseen kausihinta. 
 • Kustannus: Voit määritellä kuinka paljon kustannuksia tuotteesta aiheutuu yrityksellesi.  
 • Sisäinen: Jos tuote on merkitty sisäiseksi ja tuotteen nettohinta on 0, ei tuotetta viedä laskulle vaan tuotteen kustannus viedään kuluksi projektille. Käytetään pääosin projektin katelaskennan seurantaan tai jos halutaan raportoinnissa nähdä, kuinka monta suoritetta on tehty tuotekirjausten aikana, vaikka laskutus ei olisikaan suoriteperusteista. 
 • Osita raportointiin: Laskutus ositetaan tehtyjen tuntien suhteessa.
 • Ei myyjää: Tuotetta ei koskaan kohdisteta suoraan yksittäiselle myyjälle, mm. raportointia varten.
 • Tuoteryhmätunnus: Voit liittää tuotteen johonkin olemassa olevaan tuoteryhmään.
 • Laskentakohde: Voit asettaa tuotteelle laskentakohteen alasvetovalikosta. Mikäli laskentakohde jätetään tyhjäksi, Koho asettaa sen automaattisesti asetuksien mukaisesti.
 • Laskentakohde-prioriteetti: Oletuksena Koho etsii laskentakohteen ensisijaisesti asiakkaalta, myyjältä, sopimukselta tai projektilta. Jos asetetaan laskentakohde-prioriteetti aktiiviseksi ohjataan Koho priorisoimaan tuotteelle asetettu laskentakohde ennen muita.
 • Kirjanpitotili: Voit asettaa tuotteelle kirjanpitotilin alasvetovalikosta.
 • Ehdot: Voit lisätä tuotteelle lausekkeita ehdoiksi (lausekkeita voidaan luoda asetuksien Dokumentit-osiossa). Saat luomasi lausekkeet näkyviin painamalla "Näytä kaikki", jonka jälkeen voit valita haluamasi lausekkeet klikkaamalla täpän aktiiviseksi.
 • Kuva: Voit lisätä tuotteelle haluamasi kuvan.
 • + Tiedosto: Voit myös lisätä tuotteelle tiedostoja, sekä tiedoston yhteyteen kommentin.Kun olet syöttänyt tuotteellesi kaikki tarvittavat tiedot, tallenna ne ja tuotteesi on valmis käytettäväksi tehtäviesi veloitusperusteena.  

 

Voit myös käyttää olemassa olevaa tuotetta pohjana uudelle tuotteelle. Tehdäksesi näin, avaa olemassa oleva tuote joko asetusvalikon Tuotteet-osiosta tai voit myös halutessasi etsiä tuotetta sivuston oikeassa yläkulmassa olevan hakukentän kautta esim. tuotteen nimen tai tuotekoodin perusteella. Voit käyttää hakukenttää tuotteiden hakemiseen missä tahansa Kohon näkymässä. Avautuvan ikkunan yläosassa paina ”Kopioi”-painiketta. Tuotteen tiedot kopioidaan uuteen ikkunaan, jossa voit muokata tietoja haluamallasi tavalla ja sitten tallentaa uuden tuotteen. 2. Tuotteen muokkaaminen 

 
Yksittäistä tuotetta pääset muokkaamaan valitsemalla asetusvalikosta kohdan "Tuotteet" ja valitsemalla haluamasi tuotteen listalta. Voit myös halutessasi etsiä tuotetta sivuston oikeassa yläkulmassa olevan hakukentän kautta esim. tuotteen nimen tai tuotekoodin perusteella. Voit käyttää hakukenttää tuotteiden hakemiseen missä tahansa Kohon näkymässä. Pääset muokkaamaan tuotetta valitsemalla sen hakutuloksista. Tee haluamasi muutokset ja tallenna ne, jolloin tuotetiedot päivittyvät Kohoon. 3. Tuotteiden massamuokkaus


Voit myös muokata useampaa tuotetta kerralla klikkaamalla "Tuotteet"-sivulta löytyvästä "Muokkaa" -painikkeesta. Tämän jälkeen voit valita ne tuoterivit, joita haluat muokata. Kun olet valinnut haluamasi tuotteet, klikkaa uudelleen "Muokkaa" -painiketta. Sivulle aukeaa "Massamuokkaa" niminen ikkuna, jossa voit valita, miten haluat muokata tuotteita. Lopuksi paina ikkunassa näkyvää "Muokkaa" -painiketta.4. Tuotteen poistaminen Kohosta 

 
Tuotteet poistetaan/arkistoidaan tuotteen muokkausikkunassa. Jos tuote on lisätty laskulle tai vuorolle tai jos se on toiminut jonkin tehtävän veloitusperusteena, sitä ei voida poistaa järjestelmästä vaan se arkistoidaan. Tämä tapahtuu siksi, jotta raportointi toimisi edelleen, vaikka itse tuotetta ei voida enää asettaa tehtävien veloitusperusteeksi (tuotteen arkistointi ei kuitenkaan poista sitä niiden tehtävien veloitusperusteelta, joille se on jo asetettu). Sellaisissa tapauksissa, joissa tuotetta ei olla vielä käytetty veloitusperusteena, eikä sitä ei olla lisätty vuorolle tai laskulle on se mahdollista poistaa. Tällöin "Arkistoi"-painikkeen vieressä näkyy "Poista"-painike.